WRM-bijscholing (praktijk) | Jongepier Verkeersopleidingen

Training WRM Praktijkvoorbereiding

In een periode van 5 jaar moet een rijinstructeur bijscholing volgen. Twee keer een praktijkbegeleiding en 6 dagdelen theorie bijscholing. Jongepier Verkeersopleidingen Nederland verzorgt haar bijscholingscursussen via dagopleidingen van 09.00 – 16.00 uur. Voor groepen van 12 tot en met 15 personen kunnen we deze training ook bij u op locatie verzorgen.

Inhoud Training WRM Praktijkvoorbereiding

Deze training is bedoeld voor mensen die zich grondig willen voorbereiden op de verplichte WRM praktijkbegeleiding (examen).
De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het theoriedeel. Uitgebreid komt het protocol aan de orde dat op het examen gebruikt wordt om u te beoordelen. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt u duidelijk gemaakt waar u op beoordeeld wordt en wat er van u gevraagd wordt.

Ongeveer 10 tot 15 dagen na het theoriedeel, vindt het praktijkgedeelte van de cursus plaats. U gaat praktijkles geven en wordt hierbij door een van onze instructeurs gecoacht.
De praktijkles zal met eigen lesvoertuig zijn. Mocht deze niet in uw bezit zijn, kan dit in overleg met voertuig van Jongepier Verkeersopleidingen Nederland.

Wij zijn er van overtuigd dat u na het volgen van deze cursus goed voorbereid bent op de WRM praktijkbegeleiding.

Let op!

De tweede praktijkbegeleiding moet voldoende zijn. Als de tweede praktijkbegeleiding onvoldoende, is een derde praktijkbegeleiding verplicht. Omdat van die herkansing veel afhangt, wordt een derde praktijkbegeleiding altijd beoordeeld door twee beoordelaars die tot één eindoordeel komen. Als deze derde praktijkbegeleiding ook onvoldoende is, wordt de bevoegdheidspas WRM door het IBKI ongeldig verklaard; de rijinstructeur moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn.

Tip:

Dient u nog theorie dagen te volgen? Met de bijscholing stagementor slaat u 2 vliegen in 1 klap, 2 van de 3 dagen bijscholing en u bent optimaal voorbereid voor de praktijkbegeleiding.

Tijden WRM Praktijkvoorbereiding

Lestijden: Theoriedeel 09.00 uur tot 15.00 uur.

Het theoriedeel wordt klassikaal gegeven.

Praktijkdeel 08.30 uur tot 12.00 uur of 12.30 tot 16.00 uur.

Het praktijkdeel wordt in overleg met u ingepland.

Uw examen WRM Praktijkbegeleiding vraagt u aan via het IBKI of CBR ( RIS).

De kosten van de training praktijkvoorbereiding zijn € 250,00 Btw vrij.

Cursusdata Aalsmeer:

20-09-2018

31-01-2019

27-05-2019

Cursusdata Soest:

13-11-2018

28-03-2019

10-07-2019

Inschrijven voor de Training WRM Praktijkvoorbereiding


Training WRM praktijkvoorbereiding

  • Factuurgegevens indien afwijkend

 

Verificatitie