Gevaarherkenning | Jongepier Verkeersopleidingen

Cursus gevaarherkenning WRM

Tijdens het theorie-examen van een leerling bij het CBR worden er vragen gesteld over het vroegtijdig herkennen van gevaarlijke situaties. In de cursus wordt behandeld waarom dit in het examen bij het CBR is opgenomen en op welke manier dit op het examen wordt bevraagd. Er wordt uitgelegd wat er verstaan wordt onder gevaarherkenning. Ook wordt er aandacht besteed hoe je in de praktijklessen van de rijschool hieraan aandacht kunt besteden.

Kosten € 190,00 BTW vrij inclusief € 20,00 IBKI kosten.

Duur: 2 dagdelen.

Cursusdata Aalsmeer

Inschrijven voor de cursus gevaarherkenning


Cursus gevaarherkenning

  • Factuurgegevens indien afwijkend

 

Verificatitie