Rijprocedure in de praktijk CDE.

bij Jongepier in Aalsmeer.

Rijprocedure in de praktijk CDE

bij Jongepier in Aalsmeer.

Deze cursus gaat over de inhoud van de Rijprocedure CDE in samenhang Hoofdstuk 1 van de Rijprocedure gaat over de bediening van het voertuig hierbij bijzondere aandacht voor o.a. over de ‘grote vijf’. Hoofdstuk 2 van de Rijprocedure gaat o.a. over verkeersinzicht. Ook worden onderdelen van hoofdstuk 3 van de Rijprocedure behandeld. Tevens komt de ‘Toepassing’ van de Rijprocedure CDE aan bod. Dit is een richtlijn bestemd voor de examinator en andere toetsafnemers. Verder worden er aandacht besteed hoe “doel – middel” toe te passen is. Daarbij moet je denken aan het gebruik van ‘toetsoefeningen’ (dit zijn hulpmiddelen voor de instructeur).

Neem tijdens deze bijscholing de Rijprocedure CDE mee.

Duur:
2 dagdelen.

Kosten
149,00 incl. lunch, lesmateriaal en IBKI kosten.

Inschrijven voor deze cursus