Meervoudige intelligentie in de rijinstructie

Cursus Meervoudige intelligentie in de rijinstructie (ook RIS)

De instructeur leert ‘de échte IK’ test in te vullen en kan d.m.v. de ingevulde ‘echte Ik’ test van de leerling zien welke intelligentie de leerling heeft. Hij telt de omcirkelde kenmerken op en komt zo aan zijn score. Hier kan hij dan op inspelen om zo het maximale uit de leerling te halen en wellicht meer tegemoet te komen aan de wensen en mogelijkheden van deze leerling. Hij houdt rekening met de verschillen in intelligentie, die niets zeggen over slim of dom, maar over een andere manier van leren. Door deze manier van lesgeven leren leerlingen hun eigen unieke intelligentiepatroon te herkennen en te waarderen. De instructeur leert een sociaal en enthousiaste leeromgeving te creëren, waardoor de betrokkenheid van de leerling vergroot wordt. De instructeur stimuleert waardering, respect en sociaal gedrag bij zijn leerlingen. Hij leert de leerstof voor alle leerlingen toegankelijk te maken en helpt de leerlingen de leerstof te begrijpen door aan te sluiten bij hun natuurlijke sterke kanten. Hij leert leerlingen beter voor te bereiden op de complexe situaties in het verkeer. De instructeur leert de mentale weerbaarheid tijdens de lessen te vergroten door de leerling op zijn sterke kanten te wijzen (resultaat “de echte Ik”), redelijke doelen te stellen en ze proberen te bereiken, de leerling sterk te maken tegen negativiteit (door een verkeerssituatie/handeling bewust een keer fout te laten doen), de leerling erop te wijzen gebruik te maken van positieve gedachten om zijn/haar mentale weerbaarheid op te bouwen, om rustig te blijven als hij/zij onder druk staat, prioriteiten te stellen, de leerling erop te attenderen eerlijk te zijn tegen zichzelf en te laten reflecteren op eigen ervaringen (zelfreflectieformulier).

Duur: 2 dagdelen.

Kosten: € 190,00 BTW vrij inclusief 20,00 aan en afmeldkosten IBKI.

Inschrijven voor deze cursus
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay