Stagementor (ook RIS)

Cursus Stagementor (ook RIS)

Het belangrijkste deel van deze cursus bestaat uit het leren begeleiden van een aanstaande rijinstructeur tijdens zijn stage in fase 3. Deze aspirant rijinstructeur moet aan het eind van zijn verplichte stage bij een rijschool examen doen bij het IBKI. Om dit tot een succes te maken moet de stagementor goed op de hoogte zijn van de hieraan gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in een daarvoor gemaakt protocol. Juist op deze cursus komen dan ook de volgende zaken aan bod: De leerprocessen, opbouw van een praktijkles, handelingsanalyses, de rijprocedure en het protocol.

Tip:
Bij de praktijkbegeleiding van de instructeur zelf (2x in de 5 jaar) wordt hij volgens hetzelfde protocol en op dezelfde wijze beoordeeld als zijn leerling-instructeur. Met de bijscholing stagementor slaat u 2 vliegen in 1 klap, 2 dagen van de 3 dagen bijscholing en u bent optimaal voorbereid voor de praktijkbegeleiding.

Kosten € 380,00 BTW vrij inclusief € 40,00 IBKI kosten.

Duur: 4 dagdelen.

Inschrijven voor deze cursus
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay