Theorieles geven aan vrachtautochauffeurs.

Bij Jongepier Verkeersopleidingen.

Cursus Theorieles geven aan vrachtautochauffeurs

Bij Jongepier in Aalsmeer.

Deze praktijkgerichte cursus duurt 4 dagdelen. De cursus telt 4 dagdelen mee voor de verplichte bijscholing voor rijinstructeurs.

WAT LEERT U IN DEZE CURSUS:
Nadat een aantal jaren geleden het examendeel, theorieles geven, is weggevallen als verplicht onderdeel van het rijinstructeursexamen ontstond bij een groeiend aantal rijinstructeurs de behoefte om dit specifieke deel van het werk van een rijinstructeur onder de knie te krijgen. Dit is de belangrijkste reden waarom de cursus “Het geven van een theorieles” is ontwikkeld.

Centraal in deze cursus staat het verbeteren van uw competentie, theorieles geven. Iedere instructeur die theorieles geeft of wil gaan geven kan bij deze cursus steun vinden en daardoor verbetering aanbrengen in zijn of haar reeds aanwezige kennis en vaardigheden op het gebied van theorieles geven. Er wordt in groepen gesproken en gediscussieerd over het hoe en waarom van zaken die noodzakelijk zijn binnen een goed gegeven theorieles. Niet alleen de gesprekken en werkgroepen zijn belangrijk maar zeker ook het presenteren en uitgebreid nabespreken van een (deel) van een door uzelf voorbereide theorieles zal een toegevoegde waarde hebben.

Leerdoelen
1. De instructeur is op de hoogte van regelgeving en administratie rondom de Richtlijn Vakbekwaamheid en code 95.

2. De instructeur kan verklaren wat het belang is van een goede communicatie met ervaren chauffeurs.

3. De instructeur kan beschrijven wat ‘actief luisteren’ inhoudt.

4. De instructeur kan beschrijven wat het verschil is tussen verbale en non-verbale communicatie.

5. De instructeur kan benoemen uit welke didactische componenten een theorieles is opgebouwd:
– inleiding
– kern
– afsluiting

6. De instructeur kan benoemen en verklaren uit welke elementen de inleiding van een theorieles is opgebouwd:
– controle aanvangsniveau en meting vorige les
– lesplan
– doelstelling
– motivatie

7. De instructeur is in staat om een theorieles voor te bereiden en te presenteren, met aandacht voor:
– de keuze en het gebruik van didactische hulpmiddelen
– de keuze en uitvoering van didactische werkvormen
– relevante praktijkvoorbeelden
– de wijze van toetsing en het bedenken van voorbeelden van toets- en
– examenvragen
– lesstappen en stapafrondingen
– tussenevaluaties
– samenvatting
– product- en proceseindevaluatie
– onderwerp volgende les
– motivatie volgende les
– afsluiting/huiswerk

Kosten € 380,00 BTW vrij inclusief € 40,00 IBKI kosten.

Duur: 4 dagdelen.

Inschrijven voor deze cursus
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay