Vademecum CBR

Vademecum CBR

Het doel van de bijscholing Vademecum CBR is de rijinstructeurs kennis te laten nemen van de informatie die CBR ter beschikking stelt voor rijinstructeurs en leerlingen. Achtergrondinformatie In het vademecum van het CBR zijn onderwerpen opgenomen die de bedrijfsvoering van een rijschool en rijinstructeurs vergemakkelijken. Veel instructeurs zijn niet op de hoogte van de hoofdonderwerpen.

Per hoofdonderswerp zijn diverse subonderwerpen opgenomen.

De hoofdonderwerpen zijn hieronder aangeven. Vademecum CBR:
1. Rijschooladministratie >
2. Aanvragen examens en tussentijdse toetsen >
3. Betalingsregeling >
4. Terugbetaling examengeld >
5. Bijwonen van examens >
6. Het theorie-examen >
7. De examencategorieën >
8. Nodig voor praktijkexamen >
9. Het praktijkexamen >
10. Onderzoek rijvaardigheid >
11. Voertuigeisen >
12. Verklaring van geschiktheid; geldigheidsduur, tussentijdse melding en aanvullend onderzoek >
13. Aanrijding / boete / schade tijdens examen >
14. Klachtenregeling >
15. Identiteitsbewijzen.

Tevens zijn in het Vademecum instructiefilms opgenomen.

Voordelen bijscholing
Door deze bijscholing te volgen is het voor de rijinstructeur duidelijk wat de regels en afspraken zijn tussen hem/haar en het CBR. Op een speelse manier ontdekt de rijinstructeur tijdens de bijscholing de werkwijze van het CBR met betrekking tot onder andere aansprakelijkheid, klachten e.d. Voor de leerling is een professionele aanpak voorwaardelijk om de juiste rijonderricht te krijgen. De instructeur die het Vademecum kent, kan zijn leerling van de juiste informatie voorzien.

Kosten:
€ 190,00 BTW vrij inclusief 20,00 aan en afmeldkosten IBKI.

Duur:
2 dagdelen.

Inschrijven voor deze cursus
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay