Opleiding taxichauffeur

Taxichauffeur opleiding    Opleiding taxichauffeur

Wanneer u kiest voor de basisopleiding taxichauffeur, dan bent u bij “Jongepier” aan het juiste adres.

Taxichauffeur, een beroep met veel verantwoording, een boeiend en afwisselend beroep. Steeds contact met mensen die door u op een professionele manier weggebracht willen worden naar hun bestemming. Zij verwachten van u een veilige, verantwoorde en comfortabele rit. En als u dan ook nog een vriendelijke chauffeur bent die service geven en het inspelen op de wensen van de klant normaal vindt, bent u de taxichauffeur die men zoekt.

Wilt u dit beroep gaan uitoefenen (als hoofd- of bijbaan) dan heeft u daar een diploma voor nodig. Niet alleen moet u veilig en verantwoord kunnen autorijden en een goede beroepshouding hebben.

Inhoud van de opleiding:

 • van het op een juiste wijze optreden bij verkeersongevallen of calamiteiten
 • van de documenten die bij u en in de taxi aanwezig moeten zijn
 • om op een correcte manier om te gaan met de wensen van de klanten
 • om op een professionele wijze eventuele klachten af te handelen
 • van de vele verschillende (klant)doelgroepen en hun (mogelijk) gedrag
 • van uw gedrag om mogelijke conflictsituaties en agressie te voorkomen
 • van het voertuig en de door u te houden dagelijkse controles daarvan
 • om (technische) storingen te herkennen en waar mogelijk op te lossen
 • om op een juiste wijze om te gaan met boord- en communicatieapparatuur
 • van het professioneel en milieubewust autorijden
 • van het Nederlandse wegennet en het rijden van de meest gunstige/efficiënte route
 • om rijtijd en ritprijs te kunnen berekenen

Ervaringen

Ervaring is de beste leermeester – ook die van een ander. Hierbij een drietal getuigenissen van je voorgangers.

Klantvriendelijk, deskundig, geduldig en altijd meedenkend met de klant. Echte aanrader. De opleiders zijn zeer enthousiast.

Marja de Kruijf-Vlastuin, Zeist

Mijn ervaring met dit bedrijf is zeer positief, de docent was echt vakbekwaam en nam alle tijd voor een goede uitleg

bij binnenkomst direct belangstelling tonen en je wordt behandeld als een klant en niet als een nummer

Ik kom zeker terug voor een volgende cursus.

Sietse Hibma, Minnertsga

Professioneel , vertrouwt , netjes, erkend. Auto en motor instructeurs opleidingen gedaan. Voor mij de beste instituut van Nederland. En denk dat vele collega’s uit rijschoolland en bekend zijn met Jongepier hier hetzelfde over denken.

Anoir Anoir

Klik hier voor meer ervaringen met Jongepier Verkeersopleidingen Nederland

Examen

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Het examen wordt afgenomen door de divisie CCV van het CBR.

Het theorie-examen bestaat uit 40 vragen. Om te slagen, moet er minimaal 80% juist beantwoord worden.

Het praktijkexamen duurt 90 minuten. Tijdens het examen krijgt de kandidaat een tweetal route-opdrachten.

Tijdens het gehele examen staan veilig, comfortabel, sociaal verkeersgedrag en de omgang met voertuig en klant centraal. Tevens zal het in de theorie geleerde in de praktijk getoetst worden. Het theorie- en praktijkexamen moet u binnen 1 jaar afleggen.

Klik hier voor de kosten Taxi opleiding

Duur van de opleiding

3 avonden theorie van 3 uur en 1 dagdeel praktijk van 4 uur.

Als ervaren opleider, (meer dan 11.000 taxichauffeurs opgeleid) kunnen wij u deze opleiding(en) aanbieden voor een redelijke prijs en u zo op weg helpen het vereiste diploma te behalen. Dit doen we door een heldere cursus aan te bieden en een professionele persoonlijke begeleiding.

De opleidingen worden iedere maand gestart. Voor groepen is het mogelijk de theorie opleiding op locatie elders te doen.

Bij deze opleiding zijn inbegrepen:

 • Lesmateriaal theorie en praktijk
 • 3 dagdelen theorieles van 3 uur
 • 1 dagdeel praktijkles van 4 uur
 • Lesvoertuig tijdens praktijklessen

Opleidingslocaties
Theorie in Aalsmeer. Praktijk in overleg kan heel Nederland.

Inschrijven

Opleiding taxi vrije tram- en busbaan Amsterdam

Als enige stad in Nederland vraagt de gemeente Amsterdam een vakbekwaamheidsdiploma van de taxichauffeurs die een ontheffing aanvragen voor het gebruik van de vrije tram en busbanen.
Om dit diploma te verkrijgen zult u een theoretisch én een praktisch examen moeten afleggen.
Het zal geen verassing zijn, dat de chauffeur een grondige kennis van het wegennet van de gemeente Amsterdam zal moeten hebben.

Verder komen uiteraard ook de specifieke regels voor het gebruik van de vrije tram en busbaan in deze cursus aan bod, maar ook kennis over veel voorkomende adressen(hotels, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, en bezienswaardigheden) en het herkennen van belangrijke gezichtsbepalende gebouwen behoren tot de exameneisen voor dit diploma.
Voor werkgevers in de taxibranche is dit diploma een belangrijke indicatie over de vakbekwaamheid van zijn chauffeurs. Zo verlangt o.a. de luchthaven Schiphol dat alle taxichauffeurs die hun standplaats op de luchthaven hebben, in het bezit zijn van dit diploma.

Over Jongepier

Jongepier Verkeersopleidingen Nederland is al vele jaren een van de weinige opleiders die door de gemeente Amsterdam zijn geselecteerd om deze opleiding te mogen verzorgen.
Ervaren en gespecialiseerde instructeurs begeleiden u graag op een professionele manier naar een geslaagd resultaat.

Inhoud van de opleiding en het examen:

De opleiding bestaat uit 3 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk met 2 personen voor chauffeurs die in bezit zijn van chauffeurskaart.

Het TAT (Taxi Amsterdam Theorie) examen is een mondeling examen, waarbij de examinator vragen stelt over 5 onderdelen, die in hoofdzaak betrekking hebben op:
• Regels t.a.v. het medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken.
• Belangrijke wegen
• Stadsdelen
• Beeldbepalende gebouwen en veelvoorkomende bestemmingen
• Wegenkaart en routeplanning

Examen

Het examen duurt ca. 30 minuten, de maximale score is 100 punten. Om te slagen moet er een minimale score worden behaald van 60 punten.
De uitslag van het examen blijft 1 jaar geldig, dwz. dat voor het verkrijgen van het diploma, het TAP examen binnen 1 jaar na het behalen van het TAT examen moet gebeuren.

Het TAP (Taxi Amsterdam Praktijk) examen is een praktijkrijexamen, waarin drie taxiritten worden gereden.
De eerste rit is een rit in opdracht vanaf het CBR (Naritaweg 150) naar een door de examinator opgegeven adres. Bij deze rit mag er van allerlei hulpmiddelen gebruik worden gemaakt; zoals stratenboek, kaart, navigatieapparatuur e.d., het is in een probleemgeval zelfs toegestaan om de weg te vragen aan een voorbijganger.
De tweede rit is eveneens een rit in opdracht, maar dan vanaf het opgegeven adres uit de eerste rit naar één van de objecten uit de objectenlijst, zonder gebruik te maken van een kaart, stratenboek, of navigatieapparatuur.
Tijdens deze ritten wordt er van de kandidaat verwacht dat hij zo veel mogelijk (nuttig) gebruik maakt van de vrije tram- en busbanen en busstroken.

Hierna wordt er in de derde rit weer terug gereden naar het CBR, de examinator geeft hierin aanwijzingen als; “linksaf”, “rechtsaf”, of “volg de borden Haarlem”.
NB: Ook deze laatste rit terug is een examen onderdeel!
Aangezien het hier een vak-examen betreft, wordt er van de kandidaat verwacht dat hij een professionele rijstijl heeft.

CCV diploma:

Na een voldoende resultaat voor beide examens wordt er door het CCV een diploma afgegeven.

Geldigheid diploma:

Dit diploma is in principe onbeperkt geldig, maar kan ongeldig worden verklaard bij veelvuldige overtredingen.

Ook na het opleggen van een:

 • EMG (Educatieve Maatregel Gedrag in verkeer)
 • LEMA of EMA (( Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer)
 • ASP ( Alcohol Slot Programma)

wordt het diploma ongeldig verklaard, en moet de chauffeur eerst opnieuw de examens TAT en TAP afleggen om weer in aanmerking te kunnen komen voor een zelfstandige ontheffing, dan wel een taxivergunning.

Inschrijven