Taxi-opleiding voor trambaanontheffing (vrije trambaan) | Jongepier

Opleiding taxi vrije tram- en busbaan Amsterdam

Taxichauffeur opleiding vrijje trambaan    Vrijte trambaan opleiding taxichauffeur

als enige stad in Nederland vraagt de gemeente Amsterdam een vakbekwaamheidsdiploma van de taxichauffeurs die een ontheffing aanvragen voor het gebruik van de vrije tram en busbanen.
Om dit diploma te verkrijgen zult u een theoretisch én een praktisch examen moeten afleggen.
Het zal geen verassing zijn, dat de chauffeur een grondige kennis van het wegennet van de gemeente Amsterdam zal moeten hebben.

Verder komen uiteraard ook de specifieke regels voor het gebruik van de vrije tram en busbaan in deze cursus aan bod, maar ook kennis over veel voorkomende adressen(hotels, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, en bezienswaardigheden) en het herkennen van belangrijke gezichtsbepalende gebouwen behoren tot de exameneisen voor dit diploma.
Voor werkgevers in de taxibranche is dit diploma een belangrijke indicatie over de vakbekwaamheid van zijn chauffeurs. Zo verlangt o.a. de luchthaven Schiphol dat alle taxichauffeurs die hun standplaats op de luchthaven hebben, in het bezit zijn van dit diploma.

Jongepier Verkeersopleidingen Nederland is al vele jaren een van de weinige opleiders die door de gemeente Amsterdam zijn geselecteerd om deze opleiding te mogen verzorgen.
Ervaren en gespecialiseerde instructeurs begeleiden u graag op een professionele manier naar een geslaagd resultaat.

De opleiding bestaat uit 3 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk met 2 personen voor chauffeurs die in bezit zijn van chauffeurskaart.

Inhoud van de opleiding en het examen:

Het TAT (Taxi Amsterdam Theorie) examen is een mondeling examen, waarbij de examinator vragen stelt over 5 onderdelen, die in hoofdzaak betrekking hebben op:
• Regels t.a.v. het medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken.
• Belangrijke wegen
• Stadsdelen
• Beeldbepalende gebouwen en veelvoorkomende bestemmingen
• Wegenkaart en routeplanning

Het examen duurt ca. 30 minuten, de maximale score is 100 punten. Om te slagen moet er een minimale score worden behaald van 60 punten.
De uitslag van het examen blijft 1 jaar geldig, dwz. dat voor het verkrijgen van het diploma, het TAP examen binnen 1 jaar na het behalen van het TAT examen moet gebeuren.

Het TAP (Taxi Amsterdam Praktijk) examen is een praktijkrijexamen, waarin drie taxiritten worden gereden.
De eerste rit is een rit in opdracht vanaf het CBR (Naritaweg 150) naar een door de examinator opgegeven adres. Bij deze rit mag er van allerlei hulpmiddelen gebruik worden gemaakt; zoals stratenboek, kaart, navigatieapparatuur e.d., het is in een probleemgeval zelfs toegestaan om de weg te vragen aan een voorbijganger.
De tweede rit is eveneens een rit in opdracht, maar dan vanaf het opgegeven adres uit de eerste rit naar één van de objecten uit de objectenlijst, zonder gebruik te maken van een kaart, stratenboek, of navigatieapparatuur.
Tijdens deze ritten wordt er van de kandidaat verwacht dat hij zo veel mogelijk (nuttig) gebruik maakt van de vrije tram- en busbanen en busstroken.

Hierna wordt er in de derde rit weer terug gereden naar het CBR, de examinator geeft hierin aanwijzingen als; “linksaf”, “rechtsaf”, of “volg de borden Haarlem”.
NB: Ook deze laatste rit terug is een examen onderdeel!
Aangezien het hier een vak-examen betreft, wordt er van de kandidaat verwacht dat hij een professionele rijstijl heeft.

CCV diploma:

Na een voldoende resultaat voor beide examens wordt er door het CCV een diploma afgegeven.

Geldigheid diploma:

Dit diploma is in principe onbeperkt geldig, maar kan ongeldig worden verklaard bij veelvuldige overtredingen.

Ook na het opleggen van een:

  • EMG (Educatieve Maatregel Gedrag in verkeer)
  • LEMA of EMA (( Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer)
  • ASP ( Alcohol Slot Programma)

wordt het diploma ongeldig verklaard, en moet de chauffeur eerst opnieuw de examens TAT en TAP afleggen om weer in aanmerking te kunnen komen voor een zelfstandige ontheffing, dan wel een taxivergunning.


Tarieven Vrije tram- en busbaan Amsterdam voor chauffeurs in bezit van chauffeurskaart.

Cursuskosten Vrije Tram- en busbaan Amsterdam € 599,00

Examenkosten Vrije Tram- en busbaan Amsterdam € 287,00.

Examenbegeleiding praktijk 90,00.

Cursuskosten- en examenkosten zijn BTW vrij.

Prijswijzigingen worden doorberekend.

Alle voorgaande prijsoverzichten zijn hiermee vervallen. 01-09-2014.


Startdata Aalsmeer:


Cursusdagen 18, 25 juni en 2 juli 2018 van 18.00 – 21.00 uur.


Inschrijven voor de opleiding taxi vrije tram- en busbaan Amsterdam


Opleiding taxi vrije tram- en busbaan Amsterdam

  • Factuurgegevens indien afwijkend

 

Verificatitie