Ik vind de opleiding heel goed. Er wordt gezorgd voor een goede sfeer, zodat het leren ontspannen verloopt. De uitleg bij de lessen is uitstekend te noemen. De praktijklessen worden streng maar rechtvaardig gegeven en geven als resultaat dat je voor de praktijk slaagt. Als je ergens moeite mee hebt, wordt er voor gezorgd dat je extra lessen kunt volgen.