Terug naar nieuwsoverzicht

Voorkom dat u te laat bent met u WRM bijscholing!!

Elke week komen wij het tegen dat instructeurs op het laatste moment bellen en hun bijscholing nog volledig moeten doen. Onnodig volgens ons.

Als u rijinstructeur bent, is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot [datum]’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.

Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig voor administratieve verwerking en productie van het pasje.

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

Als u aan uw bijscholingsverplichting hebt voldaan, ontvangt u ongeveer een week voor de verloopdatum uw nieuwe bevoegdheidspas. U hoeft daarvoor niets te doen.

 

Let op!

De tweede praktijkbegeleiding moet voldoende zijn. Als de tweede praktijkbegeleiding onvoldoende, is een derde praktijkbegeleiding verplicht. Omdat van die herkansing veel afhangt, wordt een derde praktijkbegeleiding altijd beoordeeld door twee beoordelaars die tot één eindoordeel komen. Als deze derde praktijkbegeleiding ook onvoldoende is, wordt de bevoegdheidspas WRM door het IBKI ongeldig verklaard; de rijinstructeur moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn.

Tip:

Wacht niet tot het laatste moment maar doe elk jaar een bijscholing, zo spreidt u ook de kosten en bent u nooit te laat.

Klik hier voor een overzicht van onze startdata

Deel dit blog op social media