Wijzigingen in het Reglement Praktijkbegeleiding IBKI - Jongepier Verkeersopleidingen

Wijzigingen in het Reglement Praktijkbegeleiding IBKI

Wijzigingen in het Reglement Praktijkbegeleiding IBKI

In het Reglement Praktijkbegeleiding in het kader van de verplichte bijscholing van de rijinstructeur voor de categorieën A, B, C, D, E en/of T zijn de artikelen 6 en 13 toegevoegd en is artikel 8 (voorheen 7) gewijzigd. De tekst van deze artikelen is als volgt:
Artikel 6

Artikel 8
De beoordelaar van de praktijkbegeleiding observeert na een kort voorgesprek de gegeven les vanaf de achterbank. Tijdens de les maakt hij aantekeningen van de wijze van uitvoering door de kandidaat. Deze aantekeningen worden na afloop van de uitvoering omgezet in een beoordeling op het van toepassing zijnde protocol. De examinator stelt aan de hand van een protocol en de daarbij behorende scorevoorschriften het behaalde resultaat vast. In een nagesprek vertelt hij zijn bevindingen en geeft hij de rijinstructeur feedback.

Artikel 13
Dit reglement behoort bij het “Algemene deel van het Examenreglement Examen Rijinstructeur” en kan worden aangehaald als “Reglement praktijkbegeleiding”.

De gewijzigde reglementen zijn ook terug te vinden op de IBKI site

Deel dit blog op social media

.....
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay