WRM veranderd nog niet in 2017! - Jongepier Verkeersopleidingen

WRM veranderd nog niet in 2017!

WRM veranderd nog niet in 2017!

De behandeling van de vernieuwde WRM komt pas in 2017 aan bod, hierdoor worden de daarbij horende veranderingen uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de rijinstructeurs van wie de pas in 2017 afloopt gewoon drie theoriedagen en twee praktijkbegeleidingen moeten doen.

Wij verwachten dat de wijzigingen in de WRM niet voor 2018 zullen doorgaan, in verband met de verkiezingen zal het debat pas plaatsvinden, nadat de formatie van een nieuw kabinet is afgerond.

Wat betekent dit voor u?

Het uitstel van de wijzigingen heeft tot gevolg dat rijinstructeurs van wie de pas in 2017 afloopt gewoon drie theoriedagen en twee praktijkbegeleidingen moeten doen.

Als rijinstructeur is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot datum’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.

Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig voor administratieve verwerking en productie van het pasje.

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

Als u aan uw bijscholingsverplichting hebt voldaan, ontvangt u ongeveer een week voor de verloopdatum uw nieuwe bevoegdheidspas. U hoeft daarvoor niets te doen.

Deel dit blog op social media

.....