17 rijinstructeurs in 2014 bevoegdheid kwijt na bijscholing

Deel via

Van de 76 rijinstructeurs die vorig jaar een herkansing voor de WRM-praktijkbegeleiding deden, raakten 17 rijinstructeurs hun lesbevoegdheid kwijt. Het slagingspercentage in de herkansingsgroep lag daarmee over heel 2014 gezien op 77,6 procent. In de B-categorie lieten 16 instructeurs tijdens hun derde poging onvoldoende zien rijles te kunnen geven. De 17e instructeur die zijn bevoegdheid moest inleveren, kwam uit de categorie E achter B. Dat blijkt uit jaarcijfers van het IBKI. De instructeurs die hun lesbevoegdheid kwijtraken kunnen alleen nog het herintrederstraject volgen om weer als instructeur in het lesvoertuig plaats te kunnen nemen.

In het afgelopen jaar vonden verdeeld over alle categorieën van de rijinstructie in totaal ruim 2.800 eerste en tweede praktijkbegeleidingen plaats. In diezelfde tijdsspanne maakten 76 instructeurs gebruik van de herkansingsmogelijkheid. Die rijinstructeurs kwamen met ruim 97 procent bijna alleen uit de categorie B.

Bijscholing

Gedurende 2014 deden ruim 1.250 rijinstructeurs in de B-categorie hun eerste praktische bijscholing. Van die groep slaagde ruim 63 procent voor de test. Zo’n 1.350 B-instructeurs deden daarnaast voor de auto de tweede praktijkbijscholing. Met een slagingspercentage van 93,5 procent lag het aantal voldoendes daar beduidend hoger.

Van de 76 herkansingen die vorig jaar plaatsvonden, ging het vrijwel uitsluitend om instructeurs uit de B-categorie. Uit de auto-categorie kwamen er 74. De overige herkansingen werden door instructeurs uit de D- en E achter B-categorie gereden.

Begeleiding

Voor de categorie E achter B werden in totaal 5 eerste praktijkbegeleidingen gevolgd. Alle 5 werden ze voldoende afgerond. De groep voor de tweede praktische bijscholing bestond uit 3 man, van wie er 1 onvoldoende scoorde. Tegelijkertijd werd in diezelfde periode dus 1 herkanser geregistreerd. Deze instructeur zakte voor de derde poging.

In de motor-categorie deden 44 instructeurs gedurende de aangegeven periode hun eerste praktijkbegeleiding. Van die instructeurs gingen er 41 met goed nieuws naar huis. De tweede praktische bijscholing werd door alle 51 kandidaten met goed gevolg afgelegd, zo blijkt uit de data. Van herkansingen was in de A-categorie geen sprake.

Examen

In de categorie C werden 63 eerste en tweede praktijkbijscholingen met een examen afgerond. Van die groep zakten 6 instructeurs. Gedurende de becijferde periode werd één herexamen gedaan. Dat examen werd met een voldoende afgerond.

De praktische bijscholingen D1 en D2 werden in het totaal 11 keer gereden. Alle rijinstructeurs slaagden en behielden hun WRM-bevoegdheid. In de D-categorie werden geen herkansingen gereden.

Herkansing

Een rijinstructeur krijgt door de op handen zijnde wijzigingen van de WRM overigens ruimere mogelijkheden om aan de eis van de praktijkbeoordeling te voldoen. Een voldoende eerste praktijkbeoordeling wordt in de toekomst toereikend, waardoor een tweede beoordeling dan niet meer nodig is. Nu moeten beide beoordelingen verplicht plaatsvinden, terwijl de tweede keer per se voldoende moet zijn. De uiteindelijke wetswijziging zal naar verwachting medio 2016 in werking treden.

Bron: Verkeerspro

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!