6 maanden verlenging van uw WRM- bevoegdheid voor rijinstructeurs met een WRM- bevoegdheidspas die verloopt op of na 1 april 2020

Deel via

Als u tussen 1 april 2020 en de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas een derde praktijkbegeleiding met een onvoldoende resultaat aflegt, krijgt u onder bepaalde
voorwaarden een verlenging van uw WRM-bevoegdheid met 6 maanden.

U moet dan een onvoldoende voor die derde praktijkbegeleiding hebben, en daarnaast op tijd:

• 6 unieke dagdelen theoretische bijscholing hebben gevolgd én
• een originele geldige VOG bij IBKI hebben aangeleverd (zie nieuwsbrief 3 over de VOG).

Als u aan deze drie voorwaarden hebt voldaan, wordt de geldigheid van uw WRM- bevoegdheid door IBKI met 6 maanden verlengd (zie voorbeeld A hieronder). Deze 6 maanden verlenging sluit aan op de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas.

Als u te weinig dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd en/of minder dan drie praktijkbegeleidingen met een onvoldoende hebt afgelegd en/of niet op tijd een originele
geldige VOG bij IBKI hebt aangeleverd, verloopt de geldigheid van uw bevoegdheid. U krijgt dan geen verlenging met 6 maanden (zie de voorbeelden B, C, D en E). Binnen 5 jaar kunt u
dan via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

Als uw bevoegdheid verloopt op of na 1 april 2020 en u legt uw derde praktijkbegeleiding vóór 1 april 2020 met een onvoldoende resultaat af, dan wordt uw bevoegdheid door IBKI
ongeldig verklaard. U krijgt dan geen verlenging met 6 maanden en mag 7 dagen na de ongeldigheidsverklaring geen rijinstructie meer geven (zie voorbeeld F). Binnen 5 jaar kunt u
dan via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

VOORBEELDEN

• Van rijinstructeur A verloopt de WRM-pas op 1 augustus 2020. Hij heeft op 1 november 2019 zijn 6 dagdelen theoretische bijscholing afgerond. Hij levert zijn originele geldige
VOG op 1 mei 2020 bij IBKI aan. Zijn derde praktijkbegeleiding op 1 juli 2020 is onvoldoende.
De geldigheid van de WRM-bevoegdheid van rijinstructeur A wordt door IBKI met 6 maanden verlengd.

• Van rijinstructeur B verloopt de WRM-pas op 1 augustus 2020. Hij heeft op 1 augustus 2020 4 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd. Hij levert zijn originele geldige VOG op
1 mei 2020 bij IBKI aan. Zijn derde praktijkbegeleiding op 1 juli 2020 is onvoldoende. De geldigheid van de WRM-bevoegdheid van rijinstructeur B is op 1 augustus 2020
verlopen en wordt door IBKI niet met 6 maanden verlengd. Binnen 5 jaar kan rijinstructeur B via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

• Van rijinstructeur C verloopt de WRM-pas op 1 augustus 2020. Hij heeft op 1 november 2019 zijn 6 dagdelen theoretische bijscholing afgerond. Hij levert zijn originele geldige
VOG op 1 mei 2020 bij IBKI aan. Zijn 2 praktijkbegeleidingen in de periode tot 1 augustus 2020 zijn onvoldoende.
De geldigheid van de WRM-bevoegdheid van rijinstructeur C is op 1 augustus 2020 verlopen en wordt door IBKI niet met 6 maanden verlengd.
Binnen 5 jaar kan rijinstructeur C via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

• Van rijinstructeur D verloopt de WRM-pas op 1 augustus 2020. Hij heeft op 1 november 2019 zijn 6 dagdelen theoretische bijscholing afgerond. Hij heeft op 1 augustus 2020
géén originele geldige VOG bij IBKI aangeleverd. Zijn derde praktijkbegeleiding op 1 juli 2020 is onvoldoende.
De geldigheid van de WRM-bevoegdheid van rijinstructeur D is op 1 augustus 2020 verlopen en wordt door IBKI niet met 6 maanden verlengd.
Binnen 5 jaar kan rijinstructeur D via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

• Van rijinstructeur E verloopt de WRM-pas op 1 december 2020. Hij heeft op 1 november 2019 zijn 6 dagdelen theoretische bijscholing afgerond. Hij levert zijn originele VOG op 1
mei 2020 bij IBKI aan. Zijn derde praktijkbegeleiding op 1 oktober 2020 is onvoldoende. De geldigheid van de WRM-bevoegdheid van rijinstructeur E is op 1 december 2020
verlopen en wordt door IBKI niet met 6 maanden verlengd (zijn VOG is namelijk ouder dan 6 maanden en daardoor verlopen).
Binnen 5 jaar kan rijinstructeur E via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

• Van rijinstructeur F verloopt de WRM-pas op 1 mei 2020. Hij heeft op 1 november 2019 zijn 6 dagdelen theoretische bijscholing afgerond. Zijn derde praktijkbegeleiding op 1
maart 2020 is onvoldoende. Hij heeft nog geen VOG bij IBKI aangeleverd (omdat de nieuwe WRM op 1 april 2020 ingaat, hoeft rijinstructeur F voor 1 april 2020 nog geen
VOG bij IBKI aan te leveren). De WRM-bevoegdheid van rijinstructeur F wordt door IBKI ongeldig verklaard. Rijinstructeur F krijgt dan geen verlenging met 6 maanden en mag 7 dagen na de
ongeldigheidsverklaring geen rijinstructie meer geven. Binnen 5 jaar kan rijinstructeur F via het herintrederstraject weer bevoegd worden.

Wat moet ik doen in de 6 maanden verlenging van mijn WRM-pas?
In de 6 maanden verlenging:

− volgt u 6 dagdelen bijlessen (het zogenaamde ‘educatieve traject’)
− doet u daarna één praktijkbegeleiding; deze moet voldoende zijn, u kunt hem niet herkansen.

Na de 6 dagdelen bijlessen én een voldoende praktijkbegeleiding krijgt u een WRM-pas voor 5 jaar. Die 5 jaar start ná de verlenging van 6 maanden.
Als u de bijlessen volledig volgt, maar uw praktijkbegeleiding is onvoldoende, krijgt u opnieuw 6 maanden verlenging van uw WRM-pas. Die 6 maanden gaan direct in vanaf de
dag van de onvoldoende praktijkbegeleiding. U moet dan weer 6 dagdelen bijlessen volgen en een praktijkbegeleiding doen.

Als u de bijlessen niet volledig volgt, kunt u geen praktijkbegeleiding afleggen. Dan verloopt uw WRM-bevoegdheid aan het eind van de 6 maanden verlenging en is een
herintrederstraject nodig als u weer bevoegd wilt zijn.

Wat kan ik verwachten van de bijscholing in de 6 maanden verlenging?

Deze bijscholing is een totaalpakket aan theoretische en praktische bijlessen bij een opleider. De inhoud is maatwerk: de bijscholing moet aansluiten op de onvoldoende
onderdelen van uw laatste drie praktijkbegeleidingen. De opleider mag de bijlessen alleen aan u geven, het mag ook voor een groep cursisten tegelijk. Maar ook dan moet de opzet
maatwerk zijn.

Deze bijscholing bestaat dus niet uit de theoretische bijscholingscursussen zoals die ook gegeven worden. Onderdelen daaruit kunnen natuurlijk wel in het lesplan zitten, bijvoorbeeld
onderdelen uit de theoretische bijscholing ‘Coaching en feedback geven’.

Vaste onderdelen van deze bijscholing zijn:
− een intakegesprek
− ten minste twee door u gegeven praktische rijlessen met een echte leerling
− een eindgesprek.

Er moet een verslag gemaakt worden van het intakegesprek en het eindgesprek, ondertekend door uzelf en de opleider. In dat verslag zit uw inbreng en die van de opleider.
Na de 6 dagdelen bijlessen stuurt de opleider het verslag naar IBKI. Als dat verslag bij IBKI geregistreerd is, kunt u de verplichte praktijkbegeleiding aanvragen.

De bijscholing heeft geen examen(s), u moet alleen alle 6 dagdelen bijlessen volgen. De praktijkbegeleiding is weI een examen. Uw opleider geeft de gevolgde bijscholing op bij IBKI.
IBKI kan steekproefcontroles uitvoeren op die bijscholing.

Bij wie kan ik de bijscholing in de 6 maanden verlenging volgen?

U kunt de bijscholing volgen bij een opleidingsinstituut voor rijinstructeurs dat de bijscholing waar u aan deelneemt bij IBKI heeft laten certificeren. Hierover volgt meer informatie op een
later tijdstip.

Wat zijn de kosten van de bijscholing in de 6 maanden verlenging?

De kosten kunnen per opleider verschillen. Dat is net zoals bij huidige bijscholingscursussen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!