Aanbevelingendocument van de brancheverenigingen

Deel via

Op 3 mei hebben de drie brancheverenigingen BOVAG Rijscholen, FAM en VRB met het ministerie van IenM gesproken over het nieuwe Aanbevelingendocument voor de verbetering van de rijschoolbranche. IBKI en CBR waren ook bij dat overleg vertegenwoordigd. De uitkomsten zijn inmiddels ook op Rij-instructie en Verkeerspro gemeld. Een enkele aanbeveling kan nog worden meegenomen met de Nota van wijzigingen voor het wetsontwerp voor de wijzigingen van de WRM.

Die Nota van wijzigingen wordt nu door het ministerie uitgewerkt. Het belangrijkste punt daarin wordt het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Rijinstructeurs zullen die moeten overleggen bij hun vijfjaarlijkse verlenging van hun lesbevoegdheid. Wie rijinstructeur wil worden zal een VOG moeten overleggen vóór het eerste examen.

Daarnaast zal worden gekeken welke wijzigingen mogelijk zijn zonder aanpassing van de WRM. Denk daarbij aan het beter toegankelijk maken van de Bevoegdheidschecker om na te gaan of een rijinstructeur nog wel lesbevoegd is.

Verschillende andere aanbevelingen gaan te ver voor een Nota van wijzigingen. Deze zullen verder worden uitgewerkt en onderzocht op uitvoerbaarheid, kosten, enzovoorts. De uitkomsten van dat traject zullen worden meegenomen in de volgende wijziging van de WRM. Aanbevelingen die in die categorie vallen zijn bijvoorbeeld de toelatingseisen voor deelname aan de WRM-examens of extra eisen voor mensen die niet over de juiste diploma’s beschikken.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!