Adviescommissie: rijles en rijexamens op de schop, rijbewijs duurder!!

Deel via

Het systeem voor rijlessen en rijexamens moet drastisch op de schop. Dat adviseert een speciale commissie die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de rijscholenbranche heeft onderzocht.

Dit blijkt uit een conceptrapport ‘Van autorijles naar autorijonderwijs’ van de commissie Roemer, dat in handen is van RTL Nieuws.

Als het aan de commissie ligt, moeten leerlingen meerdere theorie- en praktijktoetsen afleggen om een autorijbewijs te halen. Rijinstructeurs en rijscholen moeten dan voldoen aan strengere eisen. En er moet een speciale inspectie komen, die toeziet op de kwaliteit van rijlessen.

Gevolg is dat het halen van een rijbewijs in de toekomst naar verwachting duurder wordt.

Veel mis bij rijscholen

De rijscholenbranche heeft al jaren te kampen met allerlei misstanden, zoals examenfraude, instructeurs die slecht les geven en financieel wanbeleid. Daarnaast zijn beginnende bestuurders veel vaker betrokken bij verkeerongelukken. De branche vraagt hier al jaren aandacht voor, maar er veranderde weinig.

Eind vorig jaar stelde demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen een commissie aan onder leiding van voormalig SP-leider Emiel Roemer.

Meer examens

Voor de leerling die een autorijbewijs wil halen, is de belangrijkste verandering de manier waarop ze examen doen. In plaats van één theorie- en één rijexamen, zullen er straks meerdere toetsmomenten komen. Voordat de leerling met rijlessen kan beginnen moet-ie eerst z’n eerste theorie-examen halen. Dat examen is gericht op de kennis en toepassing van de verkeerregels. Later volgt een tweede theorietoets gevaarherkenning.

De rijschoolhouder moet een leerplan maken en de vorderingen van de leerling vastleggen zodat die weet waar nog verbeteringen te behalen zijn.

De rijinstructeur krijgt een rol bij het afnemen van tussentijdse praktijktoetsen. De nieuwe rijschoolautoriteit moet erop toezien dat daarmee niet gesjoemeld wordt. Het eindexamen zal worden afgenomen door een examinator van het het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Roemer stelt voor dat er een rijschoolautoriteit komt die eisen stelt waaraan rijinstructeurs en rijscholen moeten voldoen. Alleen verkeersscholen met een erkenning, worden opgenomen in een centraal register. Die nieuwe autoriteit gaat inspecties uitvoeren onder rijscholen en kan straffen uitdelen, zoals het intrekken van de licentie.

Deze rijschoolautoriteit is onafhankelijk van het CBR. Het CBR blijft verantwoordelijk voor het afnemen van examens.

Rijbewijs halen duurder

Al deze maatregelen gaan er waarschijnlijk voor zorgen dat het halen van een rijbewijs duurder wordt. Want door de hogere kwaliteitseisen zal een deel van de 8000 rijscholen verdwijnen. De overblijvers kunnen dan hogere prijzen gaan vragen. Bovendien zullen rijinstructeurs meer opleidingen moeten volgen en dat gaan ze waarschijnlijk doorberekenen in de prijs.

Nu ligt de gemiddelde lesprijs op 42 euro per uur en ben je gemiddeld 2500 euro kwijt om een autorijbewijs te halen. Maar uit berekeningen van de commissie Roemer blijkt dat een rijschoolhouder 60 euro per uur moet vragen wil hij uit de kosten komen. Daar komen de kosten voor het extra theorie- en praktijkexamen nog bij. Dat gaat naar schatting om respectievelijk 37 euro en 120 euro per examen. Tot slot zullen de kosten voor de nieuwe rijschoolautoriteit van ongeveer 36 euro aan de leerling worden doorberekend.

Daar staat volgens de commissie Roemer tegenover dat het nieuwe systeem ervoor zorgt dat kandidaten eerder slagen. Dat blijkt uit de ervaringen van rijscholen die al experimenteren met die nieuwe manier van lesgeven en toetsen: de zogenaamde Rijopleiding in stappen (RIS). Daarbij wordt autorijles gegeven verschillende modules.

Rijopleiding in stappen

Met de RIS-methode leer je eerst de technische basisvaardigheden beheersen zoals sturen en schakelen. Daarna ga je het verkeer in en oefen je makkelijke acties en verkeersituaties. Vervolgens gaat de leerling het drukke verkeer in. En tot slot moet je laten zien dat je in alle situaties de auto en het verkeer de baas bent. Na elke fase volgt een toets die je moet halen om door te mogen naar de volgende stap.

Ruim 340 rijscholen bieden deze lesmethode nu al aan. Het slagingspercentage van leerlingen die les hebben gehad met de RIS-methode ligt rond de 65 procent. De kans dat iemand bij dezelfde rijschool in één keer slaagt, maar dan op de traditionele manier, ligt op 56 procent.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!