Artsen en CBR liggen overhoop over medische keuringen van 75-plussers en zieken

Deel via

Het CBR eist dat 75-plussers en zieken die hun rijbewijs willen verlengen weer persoonlijk een arts bezoeken. Sinds corona mocht de keuring vaak digitaal. Keuringsbedrijven verwachten lange wachttijden.

Daarvoor waarschuwen ze in het AD vandaag. Sinds april 2020 was keuring via een videoverbinding mogelijk. Het CBR wil vanaf volgende maand dat iedereen weer persoonlijk een keuringsarts bezoekt. “Nu alle maatregelen rondom Covid-19 zijn komen te vervallen, is keuren op afstand niet meer nodig”, zegt het CBR.

Medische keuringsbedrijven en artsen reageren ontstemd. Volgens het Medisch KeuringsInstituut Nederland (MKIN), dat jaarlijks circa 12.000 onderzoeken voor het CBR verricht,  kan een deel van de keuringen prima digitaal verlopen. Dat is het geval voor diverse beperkingen als diabetes, epilepsie en slaapapneu, vertelt directeur Steef van ’t Pad Bosch. ,,Via een beveiligde videoverbinding kan de medische specialist een betrouwbare en valide selectie maken van risicogroepen.’’

In een brief aan verantwoordelijk minister Mark Harbers van Infrastructuur & Waterstaat tekent MKIN officieel bezwaar aan. Van ’t Pad Bosch wijst op de weer sterk oplopende corona-aantallen. ,,Keuren op afstand is een veel veiliger alternatief. De meeste betrokkenen zijn ouder dan 65 jaar, het betreft een kwetsbare groep. Zij lopen meer risico op besmetting als ze naar de keuring toe moeten reizen.

’’MKIN waarschuwt voor oplopende wachtlijsten bij het CBR als 75-plussers en mensen met gezondheidsproblemen weer allemaal door een arts moeten worden gezien. In 2019 zorgde dat nog voor grote chaos: 75-plussers met een verlopen rijbewijs moesten maanden wachten op hun keuring en waren ten einde raad. Ook nu kraakt het bij het CBR: vanwege corona is er een groot stuwmeer ontstaan. De wachttijden van rijexamens bedragen in diverse regio’s twintig weken of nog langer.

Oogkeuringen

De medische keurder Oogkeuring.nl slaat eveneens alarm. Het platform biedt op 160 plaatsen in Nederland medische oogkeuringen aan. Die worden bij de betere opticiens verricht door hbo-geschoolde optometristen. Zij delen hun rapportage, inclusief hoge resolutie opnamen van het oog, met een oogarts. ,,Dat werkt ontzettend goed’’, stelt Rob Wouters, oogarts bij het oogcentrum Noord-Holland en verbonden aan Oogkeuring.nl. ,,Ik ken alle optometristen persoonlijk en kan hen zo nodig ook bijscholen.’’

Hij noemt de keuringen op afstand juist een mooie innovatie. ,,Als gevolg van de coronapandemie moet er nog steeds veel zorg worden ingehaald. Deze manier van werken helpt daarbij.’’

Maarten Ruttenberg, medeoprichter en eigenaar van Oogkeuring.nl, hoopt dat hij het CBR alsnog kan overtuigen. Binnenkort mag hij langskomen. ,,In de zorg verloopt steeds meer digitaal. Consulten op afstand worden steeds normaler. Dit besluit van het CBR druist geheel in tegen die ontwikkeling.’’

Voor Ruttenberg is het gissen naar de reden waarom het CBR nu af wil van de medische keuringen op afstand. ,,Een deel van de oogartsen verdient geld aan de fysieke keuringen, wellicht dat zij bij het CBR hebben gelobbyd.’’

Bijzondere omstandigheden

Volgens het CBR is het niet meer dan logisch om medische keuringen weer fysiek te laten plaatsvinden. Dit gebeurt niet uit ontevredenheid over de kwaliteit. ,,Onder de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie is tijdens het stilvallen van de niet-spoedeisende zorg, de lockdowns en het strikte thuiswerkbeleid een belangenafweging gemaakt in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat’’, laat woordvoerder Eveline Meltzer weten. ,,Deze omstandigheden zijn niet meer van toepassing.’’

Het CBR is niet bang voor flink oplopende wachttijden, zoals nu bij de praktijkexamens. ,,Wij hebben op dit moment geen aanwijzing dat hier structurele of belangrijke knelpunten zijn of op korte termijn zullen ontstaan. Maar als dit verandert, ondernemen we passende actie.’’

De uitvoeringsinstantie sluit niet uit dat het keuren op afstand in de toekomst terugkeert, maar directe plannen daarvoor liggen er niet. ,,Het CBR zal de ervaringen opgedaan tijdens de coronaperiode meenemen in bepaling van toekomstig beleid en in de beleidsafwegingen over de kwaliteit van keuringen en verkeersveiligheid.’’

Bron: AD

 

 

 

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!