Belangrijkste wijzigingen nieuwe WRM!

Deel via

Nieuwe WRM treedt 1 april 2020 in werking

De gewijzigde Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 (WRM), inclusief het gewijzigde Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen 2009 (BRM) en de gewijzigde Regeling Rijonderricht Motorrijtuigen 2009 (RRM) zullen op 1 april 2020 in werking treden. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels vloeien voort uit de wijzigingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen. In de brief meldt de minister verder wat zij doet met alle moties, die tijdens de behandeling van de gewijzigde WRM in november 2018 de steun hebben gekregen van een meerderheid van de Kamerleden.

Aanvankelijk was het streven om de wijzigingen per 1 januari 2020 in te voeren, maar die datum bleek te ambitieus. De besluitvorming over de nieuwe BRM en RRM kostte meer tijd dan voorzien, waardoor het voor IBKI niet haalbaar was om haar processen en procedures tijdig aan te passen. De aanpassingen aan de planning- en registratiesystemen kosten bovendien meer tijd dan verwacht. Invoering van de nieuwe regels eerder dan 1 april 2020 is om die reden niet verantwoord.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De sanctie (ofwel: het verlies van de WRM-bevoegdheid) wordt vervangen door een ‘educatief traject’;
  • Het resultaat van de 1e praktijkbegeleiding gaat meetellen en bij beoordeling ‘voldoende’ is een 2e praktijkbegeleiding niet nodig;
  • Een VOG wordt verplicht;
  • De praktijkbegeleiding moet met een echte leerling worden uitgevoerd;
  • Het lesonderwerp tijdens de stagebeoordeling en de praktijkbegeleiding wordt afhankelijk van het feitelijke ‘begingedrag’ van de echte leerling en zal mede door de examinator worden bepaald;
  • Stagementoren moeten vijf jaar ervaring hebben als rijinstructeur en moeten verplicht een theoretische bijscholing voor stagementoren volgen.

IBKI zal de rijinstructeurs de komende weken uitgebreid over alle wijzigingen informeren. Dat zullen we doen via de WRM-nieuwsbrief – waarvoor rijinstructeurs zich via de website van IBKI kunnen aanmelden – en via de website. Ook zullen we de brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden aanbieden om op bijeenkomsten de nieuwe regels te presenteren en toe te lichten.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!