Branche kan reageren op wetswijziging voor 2toDrive

Deel via

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 aan het voorbereiden in verband met de definitieve invoering van 2toDrive. In de vorm van een internetconsultatie krijgt iedereen nu de kans om zijn reactie te geven over de aanpassingen in de wet. Wanneer het ministerie heil ziet in deze reactie, gaat het kijken om naar aanleiding daarvan de wet te verbeteren.

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Momenteel loopt het experiment, en daaruit blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan. Daarom heeft minister Schultz van Haegen eind 2015 al besloten dat het experiment na de looptijd (loopt tot en met eind 2017) in wetgeving overgaat.

Wetswijziging

Omdat een wetswijziging gemiddeld twee jaar duurt, en het belangrijk is dat er een naadloze overgang is tussen de experiment fase en de definitieve fase, wordt de wetswijziging nu al voorbereid. Wie even snel rekent ziet dan dat de overgang al krap gaat worden, aangezien het experiment over anderhalf jaar eindigt.

Vergeleken met de huidige experimentperiode worden er twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn de aanpassing van de beginnerstermijn van 7 jaar naar de gebruikelijke 5 jaar op het moment dat het rijbewijs B wordt behaald voor de achttiende verjaardag, en de invoering van de strafbaarstelling voor de begeleider.

Beginnerstermijn

Om de 2toDrivers niet langer te benadelen, zal bij de definitieve invoering van 2toDrive de beginnersperiode van het rijbewijs in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) aangepast worden. Haalt de jongere zijn rijbewijs B voor zijn achttiende verjaardag, dan wordt hij gedurende vijf jaar na die datum aangemerkt als beginnende bestuurder, ongeacht of hij eerder al zijn rijbewijs AM of T had gehaald.

Haalt de jongere echter pas op of na zijn achttiende verjaardag zijn rijbewijs B en had hij al eerde het rijbewijs AM of T behaald, dan blijft hij wel zeven jaar beginnende bestuurder vanaf het moment dat het rijbewijs AM of T behaald is. Met deze aanpassing wordt getracht te voorkomen dat 2toDrivers wachten met het aanvragen van het rijbewijs tot zij 18 jaar zijn geworden, waardoor deze groep geen ervaring opdoet met begeleid rijden. Onbekend is waarom de 2toDrivers het aanvragen uitstellen, maar de termijn van 7 jaar als beginnende bestuurder zou hierin een rol kunnen spelen.

Begeleider

Bij de definitieve invoering van 2toDrive zal de juridische figuur van begeleider worden opgenomen in de wet, waarmee ook de inzet van 2toDrivers als Bob wordt tegengegaan.

Consultatie

 

Het ministerie heeft de wetswijziging in concept opgesteld. Iedereen die wil, kan op de gehele wetswijziging zijn reactie uitbrengen via de website van de overheid. Dat kan tot en met 3 juli. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt alle opmerkingen zorgvuldig te bekijken en tracht aan de hand daarvan waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

2toDrive succesvol

Vanaf het moment dat het experiment 2toDrive is ingegaan tot april 2016 zijn er in totaal 147.005 geslaagde deelnemers en 131.931 begeleiderspassen aangevraagd . Bij de invoering van het experiment in 2011 is uitgegaan van 20.000 deelnemers per jaar, terwijl in het jaar 2015 er zo’n 43.000 geslaagde deelnemers waren. Er is dus veel animo voor begeleid rijden, concludeert de overheid. Het gemiddelde slagingspercentage bij de deelnemers lag in 2015 op 56 procent, tegenover 50 procent bij de overige kandidaten voor het rijexamen voor de categorie B.

https://www.verkeerspro.nl/rijschool/2016/06/09/branche-kan-reageren-op-wetswijziging-voor-2todrive/

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!