BREAKING: Nieuwe WRM gaat in op 1 april 2020

Deel via

De minister van IvW heeft vandaag een brief gestuurd aan de tweede kamer inzake de stand wijziging van wet rijonderricht motorrijtuigen 1999 en inwerkingtreding.

– De vernieuwde WRM gaat in op 1 april volgend jaar.
– Minister Van Nieuwenhuizen is blij met het initiatief ‘Samen sterk’ dat op 7 november is gestart.
“De eensgezindheid en de wil binnen de branche om deze handschoen samen op te pakken
vormt voor mij de bevestiging dat we op de goede weg zijn.”
– Tijdens de praktijkbegeleiding moet worden lesgegeven aan een ‘echte leerling’;.
– De zogeheten ‘vijfjaarseis’ wordt niet ingevoerd.
– Op de WRM-pas komt een pasfoto.
– De bijscholing ‘wet- en regelgeving’ wordt verplicht.
– Vooralsnog komt er geen rijscholenregister.
Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze antwoorden geeft op alle moties die zijn ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel om de WRM te vernieuwen.

Echte leerling
In de Regeling rijonderricht motorrijtuigen (RMM) wordt de verplichting opgenomen dat les moet worden gegeven aan een ‘echte leerling’, in combinatie met een door de examinator te bepalen lesonderwerp met daarbij behorend protocol. “Daarmee wordt een meer natuurlijke praktijksituatie gecreëerd”, aldus de minister.

Geen vijfjaarseis
De minister voelt verder momenteel niets voor invoering van de vijfjaarseis. Deze houdt in dat iemand pas rijinstructeur mag worden nadat zij of hij minimaal vijf jaar over een rijbewijs beschikt. Volgens de minister is onduidelijk in hoeverre deze eis een positief effect zou hebben én niet duidelijk is of deze eis gevolgen zal hebben, bijvoorbeeld in hoeverre deze eis de instroom van nieuwe instructeurs zal belemmeren.

Pasfoto
Door een wijziging van de RMM wordt verder een pasfoto op de WRM-pas verplicht. “Ook IBKI en het CBR hechten aan de pasfoto als onderdeel van het WRM-certificaat om rijinstructeurs te kunnen identificeren.”

Bijscholing
De bijscholing ‘wet- en regelgeving’ wordt verplicht. “De bijscholing van rijinstructeurs wordt gecertificeerd door het IBKI. De controle bestaat uit het didactisch screenen van de bijscholingen. Hierdoor is sprake van voldoende waarborgen voor ene hoogwaardige bijscholing van de rijinstructeur”, laat Van Nieuwenhuizen weten.

Geen rijscholenregister
Een rijscholenregister gaat er vooralsnog niet komen. Althans, de minister gaat dit niet verplicht stellen.
” Ik bezie met de branche of een rijscholenregister bijdraagt aan het oplossen van knelpunten”, aldus de minister.

Aan bovenstaande uitleg en tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!