Breaking: WRM opnieuw uitgesteld!!

Deel via

Ingangsdatum nieuwe WRM uitgesteld

Het streven van het ministerie om op 1 januari 2020 de vernieuwde WRM in te laten gaan, wordt helaas niet gehaald. De voornaamste reden hiervoor is een advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)  waarop het ministerie nog moet reageren. Het advies heeft betrekking op de eisen voor de stagebegeleider en de eis om met de praktijkbegeleiding met een rijbewijs leerling te komen.

Bovenstaande heeft als nadelig gevolg dat de sanctie op de praktijkbegeleiding “intrekken lesbevoegdheid” voorlopig blijft bestaan. Wanneer de vernieuwde WRM in werking zal treden is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is april 2020.

Dat het ministerie, door tussenkomst van het ATR de streefdatum niet haalt hebben wij begrip voor. Het ministerie heeft zich simpelweg aan deze procedures te houden en het advies van ATR serieus te nemen. Anders komt zij in de problemen.

Voor de rijinstructeurs waarvan in 2020 de instructiepas verloopt en op de ingangsdatum van 1 januari hebben gerekend is dit natuurlijk erg vervelend nieuws!

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!