CBR schrijft 2016 bij als topjaar!! Door de aantrekkende economie neemt de vraag naar alle rijbewijzen toe!

Deel via

2016 was een druk jaar voor het CBR met anderhalf miljoen theorie- en praktijkexamens en toetsen. Door de aantrekkende economie meldden zich bij alle categorieën meer examenkandidaten dan het jaar ervoor (+4 procent). De prognoses voor 2017 laten ook een grote vraag naar examens zien. De druk op de reserveringstermijnen zal daardoor zeker aanhouden tot in het tweede kwartaal.

De divisie Theorie nam in 2016 bijna 665.00 theorie-examens af. Dat zijn er ruim 23.000 meer dan in 2015 (642.000). Een stijging deed zich voor in alle rijbewijscategorieën: motor, personenauto en bromfiets. De slagingspercentages zijn iets gedaald. Ook dit draagt bij aan de toename van het aantal theorie-examens

Praktijkexamens

De divisie Rijvaardigheid nam in 2016 ruim 630.000 praktijkexamens en tussentijdse toetsen af. Dat zijn er bijna 24.000 meer dan in 2015 (606.000). Deze stijging deed zich voor over de hele linie; alleen het aantal nader onderzoeken rijvaardigheid viel iets lager uit. De toename komt niet alleen door de verbeterde economische situatie, maar ook door de toename van het aantal jongeren dat vóór hun achttiende het rijbewijs wil halen. Zo zijn er in 2016 83.301 B-examens afgenomen bij 17-jarigen. Daarmee nemen de 17-jarigen inmiddels twintig procent van het aantal praktijkexamens B voor hun rekening. De slagingspercentages bleven vrijwel stabiel of verbeterden iets ten opzichte van 2015.

CCV

Net als Theorie en Rijvaardigheid was het bij de divisie CCV in 2016 flink drukker ten opzichte van 2015, zowel met de theorie-examens, de praktijkexamens en de nascholing voor alle categorieën. De aantrekkende economie is hiervan een van de oorzaken.

Vooral voor het in 2015 geïntroduceerde T-rijbewijs nam de belangstelling fors toe: van 741 afgenomen examens in 2015 naar 3.786 in 2016. De stijging van het aantal examens voor taxichauffeur (ruim 20 procent ten opzichte van 2015) heeft vermoedelijk te maken met de soepeler eisen: sinds 1 januari 2016 zijn er geen eisen meer aan de vakbekwaamheid voor de Taxi-ondernemersvergunning. Deze vrijstelling verklaart mede de dalende trend bij de ondernemersexamens.

https://www.cbr.nl/cbrinfo.pp?newsid=1313&key=

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!