Controle WRM-bevoegdheid valt niet meer onder taak van politie

Deel via

Deze taak wordt per 15 september toegewezen aan de ambtenaren van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen neemt het toezicht te veel tijd in beslag voor de politie, vooral nu dat intensiever uitgevoerd moet worden.

 

 

 

 

 

 

 

Deze taak wordt per 15 september toegewezen aan de ambtenaren van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen neemt het toezicht te veel tijd in beslag voor de politie, vooral nu dat intensiever uitgevoerd moet worden.

“Om meer kwaliteit te realiseren in de rijinstructie en uitvoering te geven aan de wens om het risico van fraude met certificaten voor het geven van rijonderricht (WRM-certificaten) te verkleinen, is intensivering van het toezicht op de naleving van de WRM 1993 nodig. Om dat te bereiken is gekozen voor een aanvullende toezichtstaak voor de ILT.” dat schrijft Van Nieuwenhuizen in haar besluit over het overdragen van de inspectie van de politie naar de ILT.

Politie blijft handhavend

Op 1 april jl. is een grondslag gemaakt om ambtenaren op te laten treden als toezichthouder, maar dit gaat 15 september officieel in. De eerste jaren zal de ILT vooral signalen verzamelen en analyseren. Op basis hiervan kunnen ze bepalen of gerichte onderzoeken nodig zijn of de politie moet worden ingeschakeld.

De politie blijft de primaire handhavingsinstantie voor controles op de weg. Ook als er signalen zijn van fraude of als er onbevoegd les wordt gegeven, kan de politie optreden.

Specifieke bevoegdheden

Naast de algemene bevoegdheden, hebben de ambtenaren van ILT ook enkele specifieke bevoegdheden. Als rijinstructeurs gecontroleerd worden door de ILT moeten ze verplicht hun WRM-certificaat laten zien. Als deze ongeldig is, moeten de ambtenaren het neppe of ongeldige certificaat terugsturen of vernietigen. Als er een ernstig vermoeden is dat een rijinstructeur niet aan de bekwaamheidseisen voldoet, moet de ILT dat melden aan IBKI. Daarnaast mogen ze gegevens van IBKI inzien als dat nodig is.

De minister verwacht dat het toezicht niet veel capaciteit zal vergen van ILT. Als het blijkt dat er meer handhavingsacties nodig zijn, kan de capaciteit worden uitgebreid.

Bron: Rijschoolpro.

 

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!