Directeur IBKI: ‘uitkomsten enquete meenemen in WRM’

Deel via

In de enquête die VerkeersPro afgelopen zomer hield onder rijinstructeurs kwam ook IBKI uitgebreid aan bod. Rijinstructeurs konden hun mening geven over zowel de examens tot rijinstructeur als de bijscholing. IBKI-directeur Jim Schouten geeft in een opinie op VerkeersPro zijn interpretatie van de uitkomsten.

“VerkeersPro heeft de rijinstructeurs gevraagd naar hun mening over de WRM en over de rijexamens bij het
CBR. De respons was in elk geval hoog. Als exameninstituut valt ons op dat er genuanceerder is gereageerd
dan we de laatste tijd op internet gewend waren. Hieronder nog enkele onderwerpen die ons zijn opgevallen.

Algemene tevredenheid over de WRM
Voor ons is het verrassend dat ruim 70 procent de WRM-examens voldoende tot goed vindt. Het is bekend dat
vooral slechts nieuws nieuws is en voor je het weet, denk je dat er helemaal niets van deugt. Het was overigens
ook de conclusie van de evaluatie van de WRM in 2013: op hoofdlijnen is de WRM op orde, maar de
scherpe kantjes moeten er zo snel mogelijk vanaf.
Hoewel we ook regelmatig kritiek horen over de opleiding tot rijinstructeur, valt op dat men ook die op hoofdlijnen
OK vindt. 80 procent is tevreden over de opleidingsinstituten en een meerderheid vindt ook de huidige stageduur
voldoende.

Theoriebijscholing
Opnieuw een verrassend positief oordeel: bijna 70 procent vindt dat de theoriebijscholing de kwaliteit van de lessen ten minste een beetje heeft verhoogd. Daarnaast werd nog gevraagd of er een examen bij moet komen bij de theoriebijscholing. Het antwoord is dan voorspelbaar: op nóg meer examens zit niemand te wachten. Interessanter is de vraag of de verplichte bijscholing zou kunnen vervallen wanneer je met een examen aantoont de vereiste kennis te bezitten.

Praktijkbegeleiding
Opnieuw valt op dat bijna de helft de praktijkbegeleiding – al dan niet in aangepaste vorm – wil handhaven.
Maar even goed vindt meer dan de helft dat de praktijkbegeleiding helemaal moet worden geschrapt en nog
meer rijinstructeurs vinden dat die niet bijdraagt aan de kwaliteit van de rijlessen. Hier wreekt zich waarschijnlijk
dat de praktijkbegeleiding onder de noemer van ´bijscholing´ toch echt een examen is.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe WRM was men het er over eens dat alleen een vrijblijvende bijscholing niet voldoende zou zijn. En ondanks dat veel rijinstructeurs vinden dat de praktijkbegeleiding niet bijdraagt aan de
kwaliteit heeft bijna 40 procent wel feedback gehad die nuttig was.
Het is goed om te kijken hoe de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij de plannen voor toekomstige
verbeteringen van de WRM. IBKI heeft ondertussen ook de open antwoorden bekeken. De open antwoorden
op de vragen over de praktijkbegeleiding gaan we preciezer bekijken. Daar zitten zeker ook waardevolle
suggesties tussen.
Tenslotte dank aan iedereen die energie heeft gestoken in het toelichten van zijn mening over de WRM!”
Bron: Verkeerspro.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!