Doelstelling van 10.600 zwaar gewonden in verkeer verder weg dan ooit!

Deel via

De doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 zal niet worden gehaald en zonder een enorme inspanning wordt deze ambitie zelfs tien jaar later niet gehaald. Het aantal verkeersslachtoffers, zowel gewonden als doden, blijft namelijk maar stijgen. In 2015 vielen op de Nederlandse wegen 21.300 ernstig verkeersgewonden. Dit is een stijging van 3 procent ten opzichte van 2014, toen sprake was van 20.700 ernstig verkeersgewonden. Ook het aantal verkeersdoden steeg vorig jaar: van 570 in 2014 (en 2013) naar 621 in 2015. Dit komt neer op een toename van bijna 9 procent, hetgeen statistisch significant en meer dan op basis van de meerjarig dalende trend verwacht mocht worden.

verkeersdoden

Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2016; Toename verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden die vandaag is gepubliceerd. De ontwikkelingen geven aanleiding om nieuwe maatregelen te bepleiten om het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Er is specifieke aandacht nodig voor:
– Bestuurders van scootmobielen en andere invalidenvoertuigen, vanwege een toenemend aantal verkeersdoden, zowel over de lange als de korte termijn.
– Fietsers, vanwege het relatief hoge aantal slachtoffers en de relatief ongunstige ontwikkelingen in zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden in de afgelopen tien jaar.
– Ouderen, vanwege de relatief ongunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en hun relatief hoge overlijdensrisico in het verkeer.
– De afnemende inspanningen op het gebied van verkeershandhaving

https://www.rij-instructie.nl/nieuws/actueel/23259/doelstelling-van-10-600-zwaar-gewonden-in-verkeer-verder-weg-dan-ooit

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!