Examentarieven IBKI 2017: geen verhoging

Deel via

De examentarieven voor de WRM worden in 2017 niet verhoogd. IBKI houdt al enkele jaren rekening met tariefwijzigingen als gevolg van de aanpassingen in de WRM. Het verminderen van het aantal praktische bijscholingen zal op termijn waarschijnlijk tot een beperkte tariefverhoging leiden. Maar de verwachting is dat de nieuwe WRM dit jaar nog niet van kracht wordt. De meeste examentarieven zijn al sinds 2013 niet meer gewijzigd. Uitzondering zijn de tarieven voor de praktische bijscholing en de stagebeoordeling die op 1 april 2016 zijn aangepast (zie ook het bericht over het effect van deze tariefaanpassing).

Voor de wettelijke taken van IBKI (naast de WRM-examens zijn dat ook de examens voor APK-keurmeesters, LPG-technici en Tachograaftechnici) geldt dat IBKI daar geen winst op maakt. Om jaarlijkse schommelingen in de examentarieven te voorkomen, houdt IBKI voor die examens een zogenaamde egalisatiereserve aan. Tijdelijke tekorten of overschotten kunnen via de egalisatiereserve worden opgevangen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!