Het BTW-tarief: Een kans voor de rijschoolbranche

Deel via

Een actueel onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt, is het “BTW-tarief”. De nieuwe regering heeft aangekondigd om de BTW op onder andere uitjes en boeken te verhogen, wat tot veel discussie leidt. Helaas blijft deze discussie in de rijschoolwereld en nu binnen de Koepel slechts sporadisch het onderwerp van gesprek.

De BTW-feiten op een rijtje

Sinds 1969 kent Nederland een BTW-stelsel met drie tarieven: het 0%-tarief (laten we die even buiten beschouwing laten), het lage tarief van 9%, en het hoge tarief van 21%. Het lage tarief is oorspronkelijk bedoeld voor twee categorieën: levensbehoeften van consumenten en arbeidsintensieve beroepen.

Eerste levensbehoeften Het lage tarief werd ingevoerd voor eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen. Als rijschoolbranche kunnen we echter beargumenteren dat het behalen van een rijbewijs ook een eerste levensbehoefte is. Mobiliteit en vrijheid zijn cruciaal voor persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en bestaanszekerheid. Een rijbewijs zou daarom als een eerste levensbehoefte moeten worden beschouwd en tegen het lage tarief belast moeten worden.

Arbeidsintensieve beroepen De tweede categorie waarvoor het lage tarief geldt, zijn arbeidsintensieve beroepen. Dit werd ingevoerd om de kosten voor deze diensten laag te houden en zwart werk tegen te gaan. Door een lager BTW-tarief wordt zwart werk minder aantrekkelijk. De kappersbranche heeft bijvoorbeeld met succes gelobbyd om onder het lage tarief te vallen, om zo zwartwerkende thuiskappers tegen te gaan. De rijschoolbranche zou een soortgelijke lobby kunnen inzetten. Zwart werken is ook binnen onze branche een groot probleem. Bovendien zijn rijscholen een arbeidsintensief beroep, wat voldoende reden geeft om voor een lager tarief te pleiten.

Sterke lobby’s als voorbeeld

Andere sectoren hebben ook successen geboekt dankzij sterke lobby’s. Denk aan de luchtvaart met 0% BTW op vliegtickets en de bouwbranche met 6% BTW voor duurzame verbouwingen. Deze voorbeelden laten zien dat een goed georganiseerde lobby vruchten kan afwerpen.

Onze troefkaart: De beste lobbyist

Gelukkig hebben wij als rijschoolbranche een grote troef in handen: een uitstekende lobbyist die al binnen onze sector actief is. Deze persoon komt uit het centrum van de macht en wordt nog steeds veel geraadpleegd over politieke ontwikkelingen. Hij kan zijn standpunten goed verwoorden, heeft een sympathieke uitstraling en weet zowel links als rechts voor zich te winnen. Recent heeft hij nog een warm pleidooi gehouden voor het behoud van het lage BTW-tarief op boeken en cultuur bij verschillende tv-programma’s. Met zo’n krachtige pleitbezorger aan onze zijde, kunnen wij vol vertrouwen uitkijken naar een succesvolle lobby voor een lager BTW-tarief in de rijschoolbranche.

Een lager BTW-tarief zal zwart werken in onze branche tegengaan en onze hardwerkende en gepassioneerde instructeurs de beloning geven die ze verdienen. Het is tijd dat ook de rijschoolbranche de aandacht krijgt die het verdient in de BTW-discussie.


Met deze argumenten en een sterke lobbyist aan onze zijde, is het nu het juiste moment voor de rijschoolbranche om actie te ondernemen en te pleiten voor een lager BTW-tarief. Laten we onze krachten bundelen en ervoor zorgen dat de waarde van onze diensten erkend wordt zoals het hoort.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!