Het educatieve traject bij IBKI

Deel via

IBKI ontvangt regelmatig vragen over het zogenaamde educatieve traject. Reden genoeg om daar in de eerste nieuwsbrief van 2022 aandacht aan te besteden.

Wanneer komt u in het educatieve traject?

U komt in een educatief traject als u een automatische verlenging krijgt van de WRM-bevoegdheid met 6 maanden. Dit gebeurt als u:

  1. vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas voor de derde praktijkbegeleiding (de tweede herkansing) een onvoldoende resultaat haalt, en ook
  2. vóór de verloopdatum alle 6 dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd (waarvan één over wet- en regelgeving als u op 1 april 2020 nog niet alle 6 unieke dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd) én
  3. vóór de verloopdatum een originele en geldige VOG bij IBKI hebt aangeleverd.

Alleen als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, verlengt IBKI uw WRM-bevoegdheid met 6 maanden. Deze 6 maanden sluiten aan op de verloopdatum van uw geldende WRM-bevoegdheidspas. Als u maar aan één of twee voorwaarden voldoet, volgt geen verlenging. Uw bevoegdheid vervalt dan en u kunt uw bevoegdheid alleen weer terugkrijgen door het herintrederstraject te volgen. Tijdens de 6 maanden verlenging moet u het educatief traject doorlopen, gevolgd door een praktijkbegeleiding bij IBKI.

Wat moet u doen in die 6 maanden verlenging?

In de 6 maanden verlenging:

  1. volgt u 6 dagdelen bijlessen bij een opleider die door IBKI voor uw educatieve traject gecertificeerd is.
  2. doet u daarna één praktijkbegeleiding. Deze moet voldoende zijn, er is geen herkansing mogelijk. Deze praktijkbegeleiding moet u afleggen vóór de einddatum van de 6 maanden verlenging.

Bij een voldoende praktijkbegeleiding krijgt u een WRM-pas voor 5 jaar. Die 5 jaar start ná de verlenging van 6 maanden. Als de praktijkbegeleiding onvoldoende is, krijgt u opnieuw 6 maanden verlenging van de WRM-pas. Die 6 maanden gaan direct in vanaf de dag van de onvoldoende praktijkbegeleiding. U moet dan weer 6 dagdelen bijlessen volgen en een praktijkbegeleiding doen. U hoeft dan niet opnieuw een VOG aan te leveren.

Moet het educatieve traject in zijn geheel gevolgd worden?

Als u de bijlessen niet of niet volledig volgt en/of het verplichte verslag wordt niet of niet tijdig aangeleverd bij IBKI, kunt u geen praktijkbegeleiding doen. Dan verloopt uw WRM-bevoegdheid aan het eind van de 6 maanden verlenging en is het herintrederstraject nodig om weer bevoegd te worden. Ook als u helemaal geen praktijkbegeleiding doet, verloopt uw bevoegdheid na de 6 maanden verlenging.

Wat kunt u verwachten van het educatief traject in de 6 maanden verlenging?

De bijscholing van het educatief traject is een totaalpakket aan theoretische en praktische bijlessen bij een gecertificeerde opleider. De inhoud is maatwerk op uw situatie: de bijscholing moet aansluiten op de onvoldoende onderdelen van uw laatste drie praktijkbegeleidingen. De opleider mag de bijlessen alleen aan u geven, het mag ook voor een groep cursisten tegelijk. Maar ook dan moet de opzet maatwerk zijn. Die opzet moet uw opleider bij IBKI vooraf laten certificeren, na een intakegesprek met u. Dat intakegesprek met het verslag daarvan geldt als dagdeel 1.

Omdat het educatief traject maatwerk is, mag de bijscholing niet alleen bestaan uit complete theoretische bijscholingscursussen uit het bestaande aanbod voor de verplichte vijfjaarlijkse theoretische bijscholing. Onderdelen daaruit kunnen wel in het lesplan zitten, bijvoorbeeld onderdelen uit de theoretische bijscholing ‘Coaching en feedback geven’.

Het educatieve traject bestaat uit:

  1. een intakegesprek
  2. ten minste twee door u gegeven praktische rijlessen met een echte leerling
  3. een eindgesprek.

Uw opleider moet een verslag maken van het intakegesprek en het eindgesprek, ondertekend door uzelf en de opleider. In dat verslag zit uw inbreng en die van de opleider. Na de 6 dagdelen bijlessen stuurt de opleider het verslag naar IBKI. Als dat verslag bij IBKI geregistreerd is, kunt u de verplichte praktijkbegeleiding aanvragen.

Begin op tijd!

De periode van zes maanden kan heel lang lijken, maar de praktijk toont aan dat instructeurs zich hierin wel eens vergissen. Zo moeten opleiders tijd en ruimte hebben om uw bijlessen te verzorgen, heeft IBKI tijd nodig om het ingediende traject goed te keuren en uw examen te plannen en moet u zelf ruimte maken in uw agenda. Start het educatieve traject daarom zo snel mogelijk op door naar een opleider te gaan.

Bij wie kunt u de bijscholing in de 6 maanden verlenging volgen?

U kunt de bijscholing volgen bij een opleidingsinstituut voor rijinstructeurs dat de bijscholing waar u aan deelneemt bij IBKI heeft laten certificeren. U mag de opleider dus zelf kiezen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!