IBKI gaat kwaliteit theoretische bijscholingen controleren

Deel via

Het IBKI gaat een half jaar lang experimenteren met kwaliteitscontroles op de theoretische bijscholingen. Zowel de docentprestaties als de inhoud van de WRM-onderwerpen worden vanaf 1 maart steekproefsgewijs in kaart gebracht. Tijdens de proef worden er geen sancties opgelegd, zo laat het IBKI weten. Wel krijgen de betreffende docenten terugkoppeling. Het exameninstituut gaat vervolgens onder meer evalueren hoe vaak een onvoldoende oordeel wordt gegeven.

“Vanuit de branche bereiken het IBKI al wat langer geluiden dat er een groot kwaliteitsverschil in de WRM-theoriebijscholingen zit. IBKI controleert die kwaliteit op dit moment niet. De vraag is naar voren gekomen of dat moet veranderen. Hierover is gesproken met de Centrale Examen Commissie WRM (CEC). De CEC adviseert IBKI om kwaliteitscontroles uit te voeren”, aldus het IBKI.

Bijscholing

Voor aanbieders van theoretische bijscholingen gaat de proef concreet betekenen dat ze van 1 maart tot 1 november een IBKI-medewerker in hun leslokaal kunnen verwachten. In de maanden juli en augustus vinden overigens geen controles plaats, zo wordt aangegeven. Na een kwaliteitssteekproef vindt altijd een gesprek tussen de beoordelaar en de betreffende docent plaats om te evalueren.

Het IBKI heeft in december 2014 een voorstel voor een beoordelingsprotocol aan de CEC voorgelegd, zo laat het exameninstituut weten. Het IBKI kan aan de hand daarvan de kwaliteit van de bijscholing nagaan, bepalen of de kwaliteitssteekproeven een verschil maken en of het protocol werkt. Eind 2015 worden de resultaten van de proef naar examencommissie teruggekoppeld.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!