IBKI: geen verschil in resultaten diploma of geschiktheidstest

Deel via

Het IBKI ziet nauwelijks verschil in resultaten bij rijinstructeurs die instromen via een regulier diploma en de instructeurs die via een rijgeschiktsheidstest zijn toegelaten tot de WRM-examens. Het IBKI liet het verschil onderzoeken omdat de brancheverenigingen in het Startdocument pleiten voor het afschaffen van de geschiktheidstest als een van de maatregelen om de toelatingseisen voor rijinstructeurs aan te scherpen.

Het IBKI onderzocht 859 kandidaten die tussen 1 november 2013 en 1 november 2014 zijn toegelaten tot de WRM-examens. Zij hebben drie jaar de tijd gehad om de lesbevoegdheid te halen. 771 kandidaten kwamen binnen via een regulier schooldiploma (minimaal Mavo, VMBO, LBO of VBO) en 88 kandidaten op basis van de geschiktheidstest.

Moeite met theorie

De diploma-bezitters doen het bij de fasen 1 en 2 beter dan de ‘geschiktheidstesters’: 63 procent tegenover 53 procent wordt toegelaten tot de stage. Daarbij valt op dat de kandidaten vanuit de geschiktheidstest vooral meer moeite hadden met fase 2, die gaat over didactische voorwaarden. Zij doen die examens gemiddeld meer dan twee keer.

Beide groepen doen vrijwel even vaak een stagebeoordeling, namelijk gemiddeld 1,3 keer, maar de geschiktheidstesters scoren zelfs iets beter: 100 procent haalt de WRM-lesbevoegdheid, tegenover 96 procent van de overige kandidaten. “Het lijkt er op dat de geschiktheidstesters meer moeite hebben met de theorie-examens (en dat was op school wellicht ook al zo…) maar het vervolgens zeker zo goed doen bij het lesgeven tijdens de stagebeoordeling”, laat IBKI weten.

Het onderzoek laat overigens niet zien hoe zij het vervolgens doen in de praktijk. IBKI zegt hierover: “De slagingspercentages van het CBR zijn daarvoor niet geschikt. Die zijn alleen beschikbaar per rijschool en zeggen lang niet alles over de kwaliteiten van de rijinstructeur of rijschool.”

‘Schappen heeft weinig effect’

IBKI wil hiermee eveneens aantonen dat slechts een klein deel van de rijinstructeurs, namelijk 10 procent, via een geschiktheidstest instroomt. “Met slechts 10% via de Geschiktheidstest valt dus meteen op dat hun aandeel beperkt is en dat het schrappen van de Geschiktheidstest dus relatief weinig effect zal hebben.”

Daarnaast toont het onderzoek aan dat een groot deel van de rijinstructeurs in spé al vroegtijdig afhaakt. Van de 859 toegelaten kandidaten legt 10 procent geen enkel examen af. “Mogelijk kregen ze de financiën voor de opleiding niet rond of vonden ze ondertussen een andere baan.” Van de kandidaten die wél zijn gestart, heeft nog eens 20 procent (152 deelnemers) niet alle vier de examenonderdelen van de fasen 1 en 2 afgelegd. Bijna dertig procent van de deelnemers stopt dus al vroeg in het traject.

https://www.verkeerspro.nl/rijschool/2017/01/19/ibki-geen-verschil-in-resultaten-diploma-of-geschiktheidstest/

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!