IBKI onderzoekt aanpassing praktijkbegeleiding na klachten!

Deel via

IBKI onderzoekt of de praktijkbegeleiding voor rijinstructeurs kan worden aangepast. IBKI, het instituut voor examinering en certificering in de mobiliteitsbranche, kijkt daarbij naar de verplichting voor de rijinstructeur om een echte examenkandidaat mee te nemen. Daarnaast wordt de optie onderzocht waarbij IBKI op basis van de instructievorderingenkaart van de leerling het lesonderwerp van de praktijkbegeleiding bepaalt.

ibki

Beide suggesties worden zorgvuldig afgestemd met de branche. “Juist omdat het gevoelige onderwerpen zijn”, zegt Jim Schouten, directeur van IBKI. Het IBKI gaat het praktijkexamen nader onderzoeken ‘omdat veel rijinstructeurs er een toneelstukje van maken en men vervolgens klaagt dat het ‘maar een toneelstukje’ is’, aldus de directeur.

Praktijkbegeleiding

Bij de praktijkbegeleiding rijdt een examinator van IBKI mee met een rijles die door de instructeur gegeven wordt. De instructeur kan nu nog zelf iemand meenemen die de rol van een leerling op zich neemt. Dit kan dus ook een collega-instructeur of een oud-leerling zijn die inmiddels al een rijbewijs heeft.

Al jaren wordt er gediscussieerd over de inhoud van de praktijkbegeleiding. Een deel van de rijinstructeurs noemt de praktijkbegeleiding ‘onzinnig’. De examinatoren van IBKI zouden te veel op protocollen letten, waardoor instructeurs het gevoel hebben een toneelstukje op te moeten voeren. Daarnaast is er discussie over de kosten van het examen (250 euro per keer) en de sanctie: instructeurs die de derde keer zakken voor de praktijkbegeleiding raken hun bevoegdheid kwijt. Zij moeten het herintrederstraject volgen om opnieuw hun papieren te krijgen.

‘Teleurstellend’

De brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB hebben deze zomer in hun startdocument WRM aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de praktijkbegeleiding. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu liet deze week weten dat ze suggesties gaat bekijken om de opleiding en de examinering van de rijinstructeurs, zowel via CBR als IBKI, te verbeteren. Vorige week laaide de discussie over praktijkbegeleiding weer op nadat twee rijschoolhouders een facebookgroep hadden opgericht: ‘Rijscholen in verzet tegen praktijkbegeleiding’.

“Wij herkennen het signaal dat veel rijinstructeurs een les instuderen”, zegt IBKI-directeur Jim Schouten. “Dat is waarschijnlijk begonnen vanuit angst en voorzichtigheid van de rijinstructeur. We raden dit instuderen juist met klem af.” Dat er nu een beeld is ontstaan dat de examinator ook verwacht dat de rijinstructeur een protocol opvolgt en een toneelstukje moet opvoeren zonder daarbij zijn manier van lesgeven aan te passen aan de leerling, noemt hij ‘teleurstellend’. “Dit beeld is lastig weg te nemen onder de rijinstructeurs. We horen van de betreffende rijinstructeurs vaak terug dat het hen zo is aangeraden door hun opleider. Het protocol dat door IBKI wordt gebruikt, schrijft niet voor op welke wijze les moet worden gegeven. Het is niets anders als een uitslagformulier waarop de examinator zijn bevindingen weergeeft.”

Verbeteringen

Schouten vindt het een ‘gemiste kans’ wanneer instructeurs van de praktijkbegeleiding een toneelstukje maken. “Zo laten ze niet zien wat ze kunnen. Wie meer inspeelt op de lessituatie die zich op dat moment voordoet, wordt over het algemeen beter beoordeeld door onze examinatoren.”

Toch ziet de IBKI-directeur ook mogelijkheden tot verbetering. “We gaan kijken of de rijinstructeurs voortaan altijd een echte rijbewijsleerling moeten meenemen. Dat is ook de dagelijkse praktijk van de rijinstructeur waarbij de leerling daadwerkelijk iets nieuws kan worden aangeleerd.” Ook onderzoekt IBKI of het helpt om op basis van de instructievorderingenkaart een lesonderwerp aan te wijzen. Nu mag de instructeur zelf het lesonderwerp bepalen. Schouten: “We zien dat ze toch vaak voor dezelfde onderwerpen kiezen, deze vervolgens instuderen en daarbij vergeten in te spelen op de les- en leersituatie van de leerling.”

Sanctie

De sanctie blijft naar verwachting wel bestaan. “Als een instructeur ook bij de derde keer laat zien dat hij niet over de juiste coachings- en instructievaardigheden beschikt, hoe verantwoord is het dan dat hij zijn lesbevoegdheid behoudt?” In voorgenomen wijziging van de WRM krijgen de instructeurs wel meer tijd voordat ze hun lesbevoegdheid kwijtraken. Nu is dat binnen zeven dagen wanneer ze de herkansing van de praktijkbegeleiding niet succesvol hebben afgerond. In het voorstel wordt dat acht weken.

IBKI is ook niet van plan het kostenplaatje te veranderen. “Wat veel mensen vergeten, is dat de praktijkbegeleiding in 2009 juist is ingevoerd om dichter op de praktijk te zitten. Voorheen hadden we de applicatietoets, twee schriftelijke toetsen die ver van de dagelijkse praktijk af stonden. Daar wilde men vanaf.” Bij de praktijkbegeleiding gaat de examinator altijd naar de instructeur op locatie, zodat er in zijn eigen omgeving les kan worden gegeven. Dat leidt tot kleinschalige examens en dat kost geld, legt Schouten uit. “Het alternatief is dat de instructeur naar een IBKI-locatie komt en in een onbekende omgeving de praktijkbegeleiding moet afleggen.”

https://www.verkeerspro.nl/rijschool/2016/10/27/ibki-onderzoekt-aanpassing-praktijkbegeleiding-na-klachten/

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!