IBKI past de tijdelijke voorwaarden voor kosteloos verschuiven of annuleren van examens aan!

Deel via

De inschrijfvoorwaarden van IBKI stellen dat bij een verschuiving of annulering van een examen binnen 14 dagen vóór de examendatum de examenkosten voor rekening van de kandidaat komen. Om het besmettingsrisico te beperken, heeft IBKI vanwege corona een uitzondering gemaakt op die bepaling: bij klachten die konden wijzen op coronabesmetting was een verschuiving of annulering altijd kosteloos.
Inmiddels is de testcapaciteit zodanig opgeschaald dat die algemene coulance niet meer nodig is. Binnen de termijn van 14 dagen vóór de examendatum is kosteloos annuleren of verschuiven met ingang van 1 april 2021 alleen nog maar mogelijk wanneer een testuitslag wordt overlegd.
Hiermee wil IBKI bereiken dat zo veel mogelijk capaciteit beschikbaar blijft voor het inlopen van de achterstanden bij de examens als gevolg van de lockdown.

Toepassing
De inschrijfvoorwaarden van IBKI voor de kosten van annuleren en verschuiven van examens zijn van toepassing met uitzondering van de volgende situaties:

  • Testuitslag overlegd en positief (= besmet)
    Wanneer de afspraakbevestiging en de positieve testuitslag uiterlijk op de dag van het examen door IBKI is ontvangen, is een annulering of verschuiving kosteloos.
  • Getest op de examendag of verplicht in quarantaine; testuitslag positief (= besmet) of negatief (= niet besmet) 
    Wanneer de test – volgens de afspraakbevestiging en de testuitslag – heeft plaatsgevonden op de examendag, is een annulering of verschuiving kosteloos.

Wij vragen bij de afmelding om uw uitslag en uw afspraakbevestiging waar uw naam in staat. 

Dus niet kosteloos wanneer:

  • De kandidaat geen testuitslag wil of kan overleggen;
  • De kandidaat zich achteraf afmeldt.

IBKI zal de gegevens alleen gebruiken voor het correct verwerken van de annulering of verschuiving en de gegevens niet opslaan.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!