IBKI rapport De rijinstructeur: Sleutel naar meer verkeersveiligheid

Deel via

Een Betere Toekomst voor de Rijschoolbranche

IBKI geeft invulling aan de adviezen van Commissie Roemer: De rijschoolbranche staat aan de vooravond van grote veranderingen. Recent heeft IBKI op verzoek van I&W het rapport De Rijinstructeur: Sleutel naar meer verkeersveiligheid, ingeleverd met 35 adviezen die tot doel hebben de kwaliteit van rijinstructeurs en rijscholen te verbeteren. In dit artikel bespreken we de belangrijkste voorgestelde veranderingen.

1.Verbeterde Opleiding voor Rijinstructeurs

Het volgen van een opleiding tot instructeur bij een gecertificeerde opleider wordt verplicht

Fase 1a wordt gesplitst in een examen inhoudsdeskundigheid en RVV. 

Fase 2a en 2b worden samengevoegd tot 1 examen.

Het rapport bespreekt ook de invoering van het geven van theorielessen als verplicht onderdeel van de opleiding en het WRM-examentraject. Het is belangrijk dat rijinstructeurs gedegen kennis van de theorie hebben, zodat ze dit goed kunnen toepassen tijdens de rijinstructie.

De stageperiode tijdens de opleiding moet minimaal 50 uur bedragen en goed worden bijgehouden in een portfolio. Er wordt gepleit voor een extra toetsmomenten tijdens de stage om fraude te voorkomen.

2. Praktische en theoretische bijscholing

Eén van de belangrijkste punten in het rapport is het behouden van de WRM-bevoegdheid. De huidige verplichte bijscholing wordt afgeschaft. Het rapport stelt voor dat voor het behouden van de WRM-bevoegdheid iedere 5 jaar  twee vakbekwaamheidsexamens rijinstructeur B met voldoende resultaat moeten worden afgelegd. Deze twee  examens, een theorie en een praktijk toets tonen aan dat de instructeur voldoet aan de actuele eisen van vakbekwaamheid. Onderdelen, zoals de verkeersregels (RVV), de theorie van de verkeerstaak, onderwijskunde, gedrag en integriteit en hogere rijvaardigheid, worden op deze manier automatisch verplicht getoetst. Bovendien moet er ruimte zijn voor specialisatie, zodat rijinstructeurs zich verder kunnen ontwikkelen in hun vakgebied. 

Er volgt een nieuw regime voor het niet halen van deze twee vakbekwaamheids-examens. Het rapport benadrukt dat kwaliteitsverbetering bereikt wordt door opleiding. Het staat de instructeur vrij of en hoeveel scholing hij/zij hiervoor gaat volgen.

3. Erkenning van Opleidingsinstituten

Het rapport stelt voor om opleidingsinstituten te accrediteren met duidelijke kwaliteitseisen en minimale normen. Alleen geaccrediteerde instituten zouden scholingen mogen verzorgen en examens mogen aanvragen. Dit moet ervoor zorgen dat de opleidingen consistent van actuele en hoge kwaliteit zijn.

4. Rijscholenregister en Klachtenbureau

Een andere belangrijke aanbeveling is de invoering van een rijscholenregister. Dit register moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en integriteit van de totale sector. Het register moet ook een meldpunt bevatten voor klachten en seksuele intimidatie.

Conclusie

Deze aanbevelingen zijn gericht op het verhogen van de kwaliteitsnormen binnen de rijschoolbranche, het verbeteren van de opleiding en bijscholing van rijinstructeurs, en het introduceren van een meer gecontroleerde en gereguleerde structuur voor opleidingsinstituten en rijscholen. Door deze veranderingen door te voeren, hoopt men dat de kwaliteit van rijlessen en rijopleidingen in Nederland significant zal verbeteren, hetgeen uiteindelijk bijdraagt aan een veiliger verkeer.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!