IBKI schaft schriftelijke noodvariant WRM theorie-examen af

Deel via

In het geval van een computerstoring of algehele stroomuitval tijdens het WRM theorie-examen voor rijinstructeurs zal voortaan niet meer worden overgegaan op een schriftelijk examen. Vanaf 1 oktober zal dan direct het digitale examen worden afgekapt en een nieuw kosteloos examen met de betreffende kandidaat worden ingepland. Dat heeft het IBKI besloten om onder andere eenduidiger beleid te voeren en fraude te voorkomen.

 

Tot nu toe werd in het geval van een computerstoring na vijftien minuten overgegaan op een schriftelijk examen als dit niet op de computer voort kon worden gezet. Een slechts gedeeltelijk afgelegd examen op de computer kreeg nooit eerder resultaat. Met de verandering van het reglement gaat nu het papieren ‘noodexamen’ in de ban.

 

Nieuw kosteloos examen

 

Per 1 oktober wordt artikel 30 van het WRM-examenreglement aangepast. Examens met computerstoringen langer dan 30 minuten worden in geen enkel geval meer voortgezet met een schriftelijke variant. Na dit half uur zal de examencommissie het examen stoppen en kandidaten direct een nieuw, kosteloos examen aanbieden op een ander moment.

 

De reden voor de maatregel is drieledig. De schriftelijke noodsets waren niet altijd samengesteld uit de meest actuele vragenbank omdat computerstoringen zelden voorkomen. Daarnaast vermindert het weglaten van de noodsets de kans op fraude en er wordt tenslotte nu één lijn getrokken bij storingen. “Bij een stroomstoring werkt ook het kopieerapparaat niet en moet hoe dan ook een nieuw examen geboekt worden”, zo stelt de organisatie.

 

Direct plannen

 

De examencommissie gaat direct na een storing na of het mogelijk is ter plekke een nieuwe examendatum te geven. De commissie kan dan noteren welke deelnemers op die datum examen willen doen. Kandidaten die niet beschikbaar zijn op die datum worden door IBKI gebeld voor een andere datum op zo kort mogelijke termijn.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!