Inhoudelijke uitleg rijinstructeurs moet ‘conform doelstelling’

Deel via

De inhoudelijke uitleg van rijinstructeurs tijdens het examen bij het IBKI moet niet alleen conform de inhoud van de Rijprocedure zijn, maar ook conform de gegeven doelstelling. Die aanpassing heeft het instituut voor examinering van rijinstructeurs doorgevoerd in het scorevoorschrift, omdat er onduidelijkheid was bij kandidaten over de gegeven feedback.

 

Het Scorevoorschrift stagebeoordeling/praktijkbegeleiding wordt gehanteerd voor de examinering van rijinstructeurs. Voor het geven van goede uitleg wordt een uitsplitsing gemaakt tussen vier verschillende aspecten, waarvan inhoudelijke uitleg over de deelhandelingen van de rijtaak er één is. Hiervoor kan de kandidaat maximaal drie punten ontvangen.

 

Conform de Rijprocedure

 

De wijziging op beoordelingspunt 5 (Inhoud) wordt gemaakt op advies van de Examenopgavencommissie (EOC) WRM. “Het IBKI kreeg signalen dat kandidaten soms de feedback ‘je uitleg was niet compleet’ niet goed begrepen, als ze bij een leerling bij een eenvoudige situatie-les kreeg een daarop afgestemde gesloten ‘beperkte’ uitleg gaven”, zo stelt het instituut. Kandidaten waren dan gezien de eenvoud van de les in de veronderstelling dat zij voldoende uitleg hadden gegeven.

 

Dit is echter niet het geval. “De uitleg mag wel korter of beperkter zijn, maar deze moet wel altijd aansluiten op de gegeven doelstelling. De EOC WRM heeft daarom geadviseerd de tekst bij ‘productief gedrag’ aan te vullen, zodat dit volstrekt helder is.

 

Nieuwe scorevoorschrift

 

In het nieuwe scorevoorschrift is de toelichting bij productief gedrag (voor het behalen van alle drie de punten) nu als volgt:

 

De instructeur geeft een heldere en exacte beschrijving van de nieuwe rijtaak. Zijn uitleg is conform de inhoud van de Rijprocedure en de gegeven doelstelling.

 

Het gewijzigde scorevoorschrift is met ingang van 1 augustus 2015 in gebruik genomen en aangepast op de IBKI-site. Het instituut wil duidelijk maken dat de wijziging niet inhoudt dat de beoordeling door examinatoren wijzigt. “De aanvulling is alleen bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen voor de kandidaten over het gewenste instructeursgedrag.”

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!