Inventarisatie gebruik ADAS tijdens rijles en examen

Deel via

Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van ondersteunde systemen op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs.

Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van ondersteunde systemen, zoals ‘adaptive cruise control’ en ‘keep your lane’, op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Het CBR heeft de SWOV gevraagd om te inventariseren of en hoe ADAS tijdens de rijles en het examen wordt gebruikt.

Gezien de lage respons onder opleiders (17%) kunnen alleen voorzichtige conclusies worden getrokken. Een meerderheid van de lesauto’s van de respondenten beschikt over een of meerdere ADAS systemen. Hoewel de respondenten het lesgeven in ADAS nuttig vinden, gebeurt dat in 30% van de lessen gepland maar meestal terloops. Ook tijdens het praktijkexamen komt ADAS weinig aan bod. Juist omdat het gebruik van ADAS in het rijexamen op vrijwillige basis is, ligt het initiatief bij de kandidaat. Die maakt daar zelden gebruik van (10%).

Het onderzoek geeft het CBR inzicht welke systemen rij-opleiders en examinatoren nuttig vinden en hoe ze worden toegepast. De resultaten van deze inventarisatie worden meegenomen in de doorontwikkeling van het rijexamen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!