Invoering vierpuntsschaal bij stagebeoordelingen en praktijkbegeleidingen per 1 mei 2016

Deel via

Vanaf 1 mei 2016 zal de beoordeling van de stagebeoordeling en praktische begeleiding gebeuren op basis van een vierpuntsschaal met 0, 1, 2 of 3 punten per beoordelingsaspect.

 

Vanzelfsprekend betekent dit dat hiervoor een aangepast beoordelingsprotocol en bijbehorend scorevoorschrift nodig is. De belangrijkste wijziging is het overal toevoegen van een kolom met de score 0 punten. Meestal is de bijbehorende kolom met score 1 in verband met deze toevoeging licht aangepast.

 

Beide documenten (versie 31.3.2016) zullen vanaf 1 mei 2015 door de WRM-examinatoren gehanteerd worden. 26 april is er een bijeenkomst voor WRM-opleiders in Nieuwegein waarin de wijzigingen zullen worden besproken. Alle opleiders zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd.

 

Ter toelichting nog een deel van het vorige WRM-bericht hierover:

Op dit moment hanteert IBKI zowel bij de stagebeoordeling als de praktische begeleiding een puntentelling met drie mogelijke scores. Elk beoordelingsaspect wordt gewaardeerd met 1 punt (contraproductief), 2 punten (beginnend productief) of 3 punten (productief).

 

Van contraproductief is sprake als de kandidaat een beoordelingsaspect geheel niet, geheel fout of zeer incompleet uitvoert. Uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat de puntentelling op dit punt een nuancering behoeft. Er wordt namelijk op dit moment geen verschil gemaakt tussen het waarderen van een beoordelingsaspect dat niet wordt uitgevoerd en een beoordelingsaspect dat wel wordt uitgevoerd, maar op een onjuiste of zeer incomplete manier. In de praktijk blijkt dit onderscheid wel relevant, terwijl nu in beide gevallen 1 punt wordt toegekend.

 

Daarom is aan de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM voorgelegd de puntentoekenning 1, 2 of 3 te vervangen door een puntentoekenning waarbij 0, 1, 2 of 3 punten kunnen worden toegekend. De waardering 0 wordt dan alleen toegekend als de kandidaat het beoordelingsaspect in het geheel niet uitvoert, terwijl dat wel van belang was. De CEC heeft na een proef positief geadviseerd.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!