Invoering wijzigingen WRM-wetgeving in januari kansloos!

Deel via

De kans dat de wijzigingen van de WRM-wetgeving zoals gepland op 1 januari 2017 in gaan is vrijwel nihil. Het ministerie kan nog niet definitief bevestigen dat de deadline van de baan is, maar aangezien meerdere politieke partijen nog veel kritiek hebben én er nog een debat moet komen na het reces, kan deze datum als kansloos worden bestempeld.

Bijscholing rijinstructeurs

Wetswijzigingen worden in de regel slechts op twee momenten in een jaar ingevoerd; op 1 januari of op 1 juli. De kans is dus groot dat de wijziging in eerste instantie wordt doorgeschoven naar 1 juli 2017. Maar of die datum gehaald wordt, gezien de tussenliggende verkiezingen in maart, is ook nog maar de vraag. Eerder was het plan om de wijzigingen in de WRM-wetgeving medio 2016 in te voeren.

Behandeling

De wijzigingen in de WRM-wetgeving worden definitief behandeld in de Tweede Kamer. De wet is aangemeld voor plenaire behandeling, zoals dat heet, maar dat is niet meer gelukt voor het reces. “Dat betekent dus waarschijnlijk dat je die wet niet door beide kamers hebt voor eind 2016, tenzij hij meteen wordt geagendeerd in september”, laat Kamerlid Eric Smaling weten. “De Eerste Kamer heeft namelijk ook recht op een schriftelijke ronde voordat hij daar plenair wordt behandeld, en dat duurt alles bij elkaar ook snel anderhalve maand inclusief de beantwoording.”

Ook VVD-Kamerlid Barbara Visser laat weten dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de datum van 1 januari 2017 gehaald wordt. “Ook omdat de schriftelijke behandeling alles behalve kritiekloos doorlopen is”, licht ze toe. Meerdere partijen vinden de huidige wijzigingen in de WRM veel te licht.

Het ministerie laat de invoeringsdatum nog even in het midden. “I en M blijft de voortgang van het wetsvoorstel nauwlettend volgen in relatie tot de geplande inwerkingtreding per 1 januari 2017”, laat woordvoerder Yvonne Doorduyn weten. “Als duidelijk wordt dat deze datum niet meer gehaald kan worden, zal er overleg gevoerd worden met het IBKI en een communicatielijn hierover worden opgesteld richting de branche.”

WRM-wetgeving

In de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) kan de overheid de opleiding, bijscholing en handhaving van rijinstructeurs vastleggen. De belangrijkste wijzigingen die nu op stapel liggen, zijn een lichte wijziging van de praktijkbegeleiding van rijinstructeurs en controle van de ILT op WRM-passen. De meeste partijen vinden deze maatregelen veel te licht om de rijschoolbranche te verbeteren.

 

Instructeurspas

 

https://www.verkeerspro.nl/rijschool/2016/07/21/invoering-wijzigingen-wrm-wetgeving-in-januari-kansloos/

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!