Let op: Lesbevoegdheid rijinstructeur vervalt bij ontbreken VOG

Deel via

De lesbevoegdheid van rijinstructeurs wordt sinds 1 april dit jaar alleen verlengd als er ook een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is aangeleverd bij het IBKI. Niet op tijd? Dan vervalt de lesbevoegdheid en ben je aangewezen op het herintrederstraject, ook als je de verplichte bijscholingen hebt gedaan en de praktijkbegeleiding voldoende hebt afgelegd. Het is sinds 1 april al een tiental instructeurs gebeurd. 

 

De Wet Rijonderricht Motorvoertuigen is op 1 april dit jaar gewijzigd. Onderdeel van de nieuwe WRM is dat elke bevoegde rijinstructeur een geldige, originele Verklaring Omtrent Gedrag, ofwel een VOG, moet aanleveren bij het IBKI voor de vervaldatum van de pas. Nieuwe instructeurs moeten eveneens een VOG overhandigen.

Wees op tijd

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie (via Justis) screent en geeft de VOG’s af.

De VOG moet bij het IBKI binnen zijn vóór de WRM-pas verloopt. Oppassen geblazen: zonder VOG wordt de pas dus niet verlengd en vervalt de lesbevoegdheid. Je kunt de bevoegdheid dan alleen terugkrijgen door het volgen van het herintrederstraject. Dat is een examentraject, geen verlenging. Je moet dan opnieuw de onderdelen 1A, 1B, 2A, 2B, 20 uur stage en 3A doorlopen. In de tussentijd mag je geen les geven.

Het IBKI waarschuwt in de jongste nieuwsbrief nog maar eens voor de gevolgen als je te laat bent met het aanleveren van de VOG. Sinds 1 april is al een tiental instructeurs verwezen naar het herintrederstraject vanwege het ontbreken van de VOG.

Half jaar geldig

De VOG die je inlevert mag maximaal zes maanden oud zijn. Als je pas dus bijvoorbeeld op 1 april verloopt, is een VOG aangevraagd na 1 november goed. Het IBKI adviseert de verklaring op tijd aan te vragen en in te sturen in het laatste half jaar voordat de pas verloopt – en dus niet eerder.

Het IBKI biedt de mogelijkheid om via de website een VOG aan te vragen. Normaal gezien duurt een aanvraag maximaal vier weken. Je kunt een VOG ook via de gemeente waarin je woont aanvragen. Wie in het buitenland woont, kan rechtstreek via Justis een VOG aanvragen. Justis is de organisatie die voor het Ministerie van Justitie de VOG afgeeft.

Rijinstructeurs worden gecheckt volgens een bepaald screeningsprofiel. Dit zijn de zogeheten ‘risicogebieden’ waarop onderzoek wordt gedaan: informatie, geld, diensten, zakelijke transacties, proces en personen.

Klikt hier voor uitgebreidere informatie over de VOG bij het IBKI.

 

Bron: IBKI en Rijschoolpro.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!