De geldende maatregelen voor rijlessen- en examens (in werking 16 november – 4 december 2021)

Deel via

Helaas is er afgelopen weekend verwarring ontstaan over de sluitingstijden voor rijscholen en hun
leerlingen. Na een eerste interpretatie van de maatregel heeft het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) aangegeven dat rijlessen na 18.00 uur mogelijk zouden zijn. Dit was niet
correct, zo blijkt nu op basis van de juridische toelichting.

Rijlessen zijn niet toegestaan tussen 18 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends. Het ministerie betreurt deze gang van zaken en biedt hiervoor
excuses aan en geeft hierbij graag de juiste informatie.

De geldende maatregelen voor rijlessen- en examens (in werking 16 november – 4 december 2021)

Praktijklessen:

– Rijlessen kunnen plaatsvinden tussen 6.00-18.00. Ongeacht of dit bijvoorbeeld voor beroep of bedrijf is.- Motorrijlessen en brommerrijlessen kennen geen beperkingen in het tijdstip, omdat dit niet onder een contactberoep valt en niet een publieke plaats betreft.
– Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur.
– Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.
– De gezondheidscheck is verplicht.
– Tijdens de rijles mogen in beginsel niet meer dan twee personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.

Praktijkexamens:

– Praktijkexamens bij het CBR kunnen plaats vinden tussen 6.00-18.00.
– Bij een rij-examen mogen niet meer dan twee personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.
– Het mondkapje is verplicht voor leerling en examinator.
– Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.
– De gezondheidscheck is verplicht.

Theorielessen en –examen:

– Theorielessen voor de verschillende categorieën die in een publieke ruimte worden verzorgd zijn toegestaan tussen 06:00 en 18:00 uur. Dit heeft te maken met het feit dat
publieke ruimtes voor cursussen en trainingen in beginsel na 18:00 uur dicht moeten zijn.
– Theorielessen met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter, bijv. code 95 training/nascholing en bijscholing voor instructeurs, kunnen ook na 18:00 uur plaatsvinden.

Er geldt nl. een uitzondering voor locaties voor cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroep- of bedrijf.
Er is ook een uitzondering voor de cursussen in het kader van de educatieve maatregelen
van het CBR.

– Het theorie-examen kan eveneens plaatsvinden. Hiervoor geldt geen beperking t.a.v. sluitingstijd en is expliciet uitgezonderd.
– Het mondkapje is ook hier verplicht.
– Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.

Bovenstaande regels gelden in elk geval tot en met 4 december 2021 om 06:00 uur.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!