Meer instructeurs verliezen WRM bevoegdsheidspas

Deel via

Het aantal rijinstructeurs dat zakte voor het WRM-herexamen is opnieuw gestegen. In 2017 verloren 42 instructeurs de WRM-bevoegdheidspas omdat zij de praktijkbegeleiding niet succesvol hebben afgelegd. Examinatoren van het IBKI namen in totaal 120 derde praktische bijscholingsexamens af. 

Het IBKI nam over het geheel van afgelopen jaar 4.195 praktische bijscholingen af. Het gemiddelde slagingspercentage voor de praktische bijscholing ligt op 77 procent.

‘Feedback moment’

Opvallend is dat het slagingspercentage voor de eerste praktijkbegeleiding beduidend lager ligt (61 procent) dan de tweede praktijkbegeleiding (92 procent). Volgens IBKI-directeur Jim Schouten komt dit omdat veel rijinstructeurs zich minder goed voorbereiden voor de eerste bijscholing. “Rijinstructeurs zien dit vaak als een geschikt moment voor feedback zonder sanctie.”

Van 40 instructeurs werd de bevoegdheid voor de B categorie niet verlengd. Bij twee instructeurs ging het om meerdere categorieën, zij deden herexamen voor de categorie C.

Meer instructeurs verliezen bevoegdheid

Het aantal instructeurs van wie de bevoegdheid niet wordt verlengd loopt al een aantal jaar op. In 2016 raakten 37 instructeurs de bevoegdheid kwijt; dit aantal lag de drie voorgaande jaren op 16. Ook is er een dalende lijn te zien in de slagingspercentages voor de eerste praktijkbegeleiding. Deze ging van rond de 90 procent in 2011 naar een krappe 60 procent in 2017. Volgens IBKI is deze daling te verklaren doordat in 2011 en 2012 de eerste praktijkbegeleiding meteen meetelde voor het verlengen van de WRM-bevoegdheid.

Het aantal instructeurs dat zakte voor de tweede bijscholingsrit is wel afgenomen. In 2016 zakten 159 instructeurs voor de tweede praktijkbegeleiding, terwijl dit afgelopen jaar daalde naar 130.

Kritiek praktijkbegeleiding

Vanuit de rijschoolbranche is al jaren kritiek op de praktijkbegeleiding. FAM, VRB en Bovag presenteerden afgelopen jaar het aanbevelingsdocument dat zij gezamenlijk hebben opgesteld. De brancheverenigingen willen onder meer het slagingspercentage inzichtelijk maken tot één persoon in plaats van tot een rijschool. Door rijinstructeurs een half uur van tevoren te melden welk lesonderdeel zij moeten behandelen tijdens een WRM-praktijktoets of praktijkbegeleiding, kan bovendien worden voorkomen dat zij een toneelstukje opvoeren.

De brancheorganisaties willen de praktische bijscholing terugschroeven naar één keer. Daarnaast pleiten de organisaties voor een extra herkansingsmogelijkheid. Deze moet volgens hen gemaximaliseerd worden tot twee keer (maximaal drie keer praktijkbegeleiding).

LBKR raadt in haar aanbevelingsdocument het kwaliteitsregister aan. Deze maatregel moet de huidige praktijkbegeleiding vervangen. Het CBR komt binnenkort ook met een advies.

Bron: Rijschoolpro.nl

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!