Nieuwe Ontwikkelingen Rondom Verbetering Verkeersveiligheid en Rijopleidingen: Uitwerking Adviesmaatregelen

Deel via

De voortdurende inzet om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en de kwaliteit van rijopleidingen te verhogen, heeft geleid tot significante ontwikkelingen. Het IBKI (Instituut voor Beroepsexamens en Kwaliteitsborging in de Mobiliteitsbranche) heeft een cruciale stap gezet met de levering van een concept-rapport half februari, waarin essentiële adviezen van Emile Roemer zijn uitgewerkt. Deze adviesmaatregelen, nummer 16, 17, en 18, zijn ontworpen om de competenties van rijinstructeurs te versterken en hun cruciale rol in de verkeersveiligheid te benadrukken.

Hier volgt een uiteenzetting van de betreffende adviesmaatregelen zoals uitgewerkt in het rapport ‘De rijinstructeur: Sleutel naar meer verkeersveiligheid’:

  1. Introduceer een nationaal leerplan voor instructeursopleidingen, inclusief stage- en bijscholingsvereisten (Adviesmaatregel 16). Dit leerplan zal een uniforme structuur bieden voor de opleiding van rijinstructeurs, met als doel de kwaliteit en consistentie van rijopleidingen landelijk te verhogen. De opname van stage- en bijscholingsvereisten zorgt ervoor dat instructeurs voortdurend up-to-date blijven met de nieuwste onderwijsmethoden en verkeersveiligheidsprincipes.
  2. Stel eisen aan de docenten van de instructeursopleidingen (Adviesmaatregel 17). Door hoge eisen te stellen aan de docenten die toekomstige rijinstructeurs opleiden, wordt de kwaliteit van het onderwijs verder gewaarborgd. Dit zorgt ervoor dat rijinstructeurs vanaf het begin van hun carrière over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.
  3. Geef het IBKI de bevoegdheden om op te kunnen treden tegen slecht functionerende rijinstructeurs (theorie en praktijk), waarbij de CCA (Centrale Commissie Aanwijzingen) een aanwijzing aan het IBKI kan geven (Adviesmaatregel 18). Deze maatregel biedt het IBKI de mogelijkheid om de kwaliteit van rijinstructeurs actief te monitoren en te handhaven. Hierdoor kunnen instructeurs die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen worden aangepakt, wat de algehele standaard van rijopleidingen ten goede komt.

 

Tijdens een recente vergadering van de Adviesraad WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) op 13 maart 2024, speelde Simon Jongepier, voorzitter van de LBVI (Landelijke Beroepsvereniging van Verkeersopleiders en -Instructeurs), een actieve rol. Zijn deelname benadrukt de betrokkenheid van de sector bij de verbetering van de kwaliteit van rijopleidingen en verkeersveiligheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bezig met de voorbereidingen om dit belangrijke document te delen met de Tweede Kamer. Een embargo is momenteel van kracht op dit rapport en alle gerelateerde documenten, in afwachting van het moment dat deze informatie officieel wordt gedeeld.

Hoewel een exacte datum voor het opheffen van het embargo nog niet beschikbaar is, benadrukt IenW de noodzaak van een zorgvuldige behandeling van deze adviezen. Dit proces waarborgt dat de implementatie van de maatregelen effectief bijdraagt aan de verbetering van verkeersveiligheid en de kwaliteit van rijopleidingen in Nederland.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de impact van deze adviesmaatregelen op de sector. Onze gezamenlijke inzet voor veiliger verkeer en betere rijopleidingen staat centraal in deze inspanningen, waarbij de professionaliteit en kwaliteit van rijinstructeurs essentieel blijven.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!