Opstarten WRM examens en stagebeoordelingen!

Deel via

Opstarten WRM-examens:

Graag breng ik u op hoogte van de stand van zaken betreffende het (deels) opstarten van de WRM-examens.

Zoals u ongetwijfeld vernomen heeft, is het geven van rijinstructie met ingang van 11 mei 2020 voor alle categorieën toegestaan. Echter, in alle Coronaprotocollen en in de noodverordening wordt aangegeven dat zich maximaal 2 personen in een lesvoertuig mogen bevinden. IBKI is in overleg met het ministerie om dit maximum aantal van 2, op te hogen naar 3 personen, zodat het verzorgen van stagelessen en het uitvoeren van stagebeoordelingen en praktische begeleidingen voor alle rijbewijscategorieën is toegestaan. Op dit moment is de toestemming nog niet gegeven. Concreet houdt dat, voor nu, in dat IBKI de onderstaande examens vanaf 25 mei 2020 mag en kan aanbieden:

Fase 1a, 2a, 2b (schriftelijk) te Nieuwegein, Helmond en Zwolle.

Fase 1b (rijproeven alle categorieën) te Nieuwegein, Best en Zwolle.

Fase 1c (B.V’s cat. A) te Lelystad en Oosterhout.

IBKI is bezig met het ontwikkelen van Coronaprotocollen voor onze examens. Zodra deze zijn goedgekeurd, krijgen u deze toegestuurd.

Stage:

Vandaag 13 mei 2020 heeft IBKI van het ministerie definitief toestemming gekregen om met drie personen in een lesvoertuig te zitten bij de praktijkbegeleiding en stage. Hiermee is het geven van stagelessen weer mogelijk evenals het aanvragen en uitvoeren van stagebeoordelingen en praktische begeleidingen voor de categorieën A, B, C, D en E.

IBKI bekijkt in overleg met het CBR de categorie T.  Zodra hierover meer bekent is, ontvangt u hierover bericht.

Stagelessen Vanzelfsprekend zullen de controles op deze stagelessen ook weer uitgevoerd gaan worden. Hierbij zullen onze controleurs de volgende aangepaste werkwijze hanteren:

  1. Categorie A: de stagiaire, de stagementor en de leerling, leggen hun rijbewijs, WRM-passen en handtekeningformulier(en) even ergens neer. De controleur controleert vervolgens deze bescheiden volgens de nu geldende richtlijnen (minimaal anderhalve meter tussenruimte).
  1. De controleur blijft in zijn auto zitten en de stagiaire, de stagementor en de leerling tonen het rijbewijs, WRM-pas en handtekeningformulier door de ruit van de auto.

Het aftekenen van de stageportfolio door de controleur blijft, tot nader bericht, achterwege.

Update Webinars:

Vrij kort na het ontstaan van de coronacrisis heeft IBKI het aanbieden van theoretische bijscholingen in de vorm van Webinars toegestaan. Hierbij is meegedeeld dat dit vooralsnog een tijdelijke maatregel was.

Gelet op de positieve berichten van het kabinet voor onze branche, maar ook op de maatregel van het kabinet om met ingang van 1 juni 2020 evenementen met maximaal 30 personen toe te staan (en met ingang van 01 juli 2020 zelfs met 100 personen), heeft IBKI besloten het aanbieden van theoretische bijscholingen in de vorm van een Webinar toe te staan tot 1 juli 2020. Vanaf 1 juni ontstaat door de versoepeling van het overheidsbeleid weer de mogelijkheid om theoretische bijscholingen in de vorm van klassikaal onderwijs aan te bieden.

Dit betekent niet dat Webinars na 1 juli definitief niet meer mogelijk zijn. We zullen de komende weken  de opgedane ervaringen met Webinars zorgvuldig evalueren, de voor- en nadelen op een rijtje te zetten en tijdig een besluit nemen of na 1 juli Webinars toegestaan blijven. Vanzelfsprekend zullen we u daar tijdig over informeren.

Met vriendelijke groeten,

Team IBKI WRM examens

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!