Praktijkbegeleiding en cijfers: Een analyse van de huidige situatie

Deel via

De praktijkbegeleiding voor rijinstructeurs is een belangrijk aspect van het waarborgen van de kwaliteit en bekwaamheid van rijopleiders in Nederland. Sinds de wijziging van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) in april 2020 is er veel discussie geweest over de effectiviteit en impact van deze wijzigingen. Een van de belangrijkste vragen is of deze veranderingen hebben geleid tot een significant aantal rijinstructeurs dat zijn bevoegdheid verliest.

Cijfers en statistieken

Op een bestand van ongeveer 15.000 rijinstructeurs blijkt dat sinds de wijziging van de WRM geen enkele rijinstructeur zijn of haar bevoegdheid heeft verloren. In 2023 betrof het educatieve traject slechts 16 instructeurs, wat neerkomt op slechts 0,1% van het totale aantal. Dit lage percentage suggereert dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze soms wordt opgediend.

Impact van de “Onbeperkte bevoegdheid”

Het terugdraaien van de “onbeperkte bevoegdheid” lijkt minimaal te zijn in zijn impact. Het invoeren van vakbekwaamheidstoetsen wordt als cruciaal gezien om de kwaliteit van rijinstructeurs te verhogen. Het argument is dat instructeurs die herhaaldelijk falen voor praktijkbegeleidingen zichzelf moeten afvragen of zij wel geschikt zijn voor het vak.

Slagingspercentages bij praktijkbegeleidingen

Uit gegevens van IBKI (Instituut voor Beroepskwalificaties in de Mobiliteitsbranche) blijkt dat het slagingspercentage voor de praktijkbegeleidingen redelijk hoog is, met de volgende cijfers:

2023 2022 2021 2020 2019
Eerste praktijkbegeleiding 2.271 2.096 1.723 2.137 2.231
Geslaagd 1.976 1.843 1.399 1.879 1.723
Slagingspercentage 87% 88% 81% 88% 77%
Tweede praktijkbegeleiding 261 262 301 358 1.518
Geslaagd 200 222 243 312 1.445
Slagingspercentage 77% 85% 81% 87% 95%
Derde praktijkbegeleiding 39 38 63 23 74
Geslaagd 23 17 26 16 56
Slagingspercentage 59% 45% 41% 95% 76%

Deze cijfers tonen aan dat een groot deel van de instructeurs succesvol is in hun praktijkbegeleiding, vooral bij de eerste en tweede poging. Het lagere slagingspercentage bij de derde poging wijst erop dat een kleine groep instructeurs moeite heeft met het voldoen aan de vereisten, wat de noodzaak van vakbekwaamheidstoetsen onderstreept.

Bezorgdheid onder rijinstructeurs

Uit een recente poll van de LBKR (Landelijke Belangenvereniging van Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche) blijkt echter dat 62% van hun leden overweegt te stoppen als de voorgestelde maatregelen doorgaan. Dit zou betekenen dat veel gepassioneerde en vakbekwame rijinstructeurs de branche zouden verlaten, wat een verlies van kennis en ervaring tot gevolg zou hebben.

Het is dus belangrijk om de details van de wijzigingen zorgvuldig af te wachten en de mogelijke impact op de branche in overweging te nemen.

Conclusie

De huidige cijfers en percentages geven geen aanleiding om aan te nemen dat het aantal instructeurs dat zijn bevoegdheid verliest substantieel zal toenemen. De voorgestelde maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van rijinstructeurs te waarborgen en te verbeteren. Hoewel er zorgen zijn binnen de branche, suggereren de beschikbare gegevens dat de impact van de wijzigingen beperkt zal zijn.

Het is essentieel om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de effectiviteit van de nieuwe maatregelen te evalueren om een balans te vinden tussen kwaliteitsbewaking en het behoud van ervaren rijinstructeurs.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!