Prestatieladder voor betere rijopleiding

Deel via

Het CBR gaat op verzoek van het ministerie van I&W een uitvoeringstoets opstellen voor een prestatieladder voor autorijscholen. De prestatieladder moet rijscholen stimuleren hun opleidingen te verbeteren, zodat meer kandidaten in een keer slagen voor het praktijkexamen.

De uitvoeringstoets volgt op een door het CBR geschreven voorstel om de kwaliteit van rijscholen te bevorderen door eisen te stellen aan de slagingspercentages. Dit vloeit voort uit het advies Roemer. De brancheorganisaties zijn positief over het plan om een prestatieladder in te voeren. Zij worden betrokken bij de uitwerking ervan.

Op dit moment slaagt slechts iets meer dan de helft van de kandidaten bij het eerste examen voor het B-rijbewijs. Kandidaten die niet in een keer slagen, lopen tegen hogere kosten aan door extra rijlessen en een herexamen. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen wanneer een kandidaat ook een tweede keer zakt.

Twee keer per jaar gemeten

De slagingspercentages voor het B-examen worden straks twee keer per jaar gemeten per rijschool, niet van individuele instructeurs. Ligt het slagingspercentage van een rijschool onder de 30 procent, dan volgen maatregelen. De maatregelen worden nog uitgewerkt, maar kunnen er als volgt uitzien:

  • 1e constatering onder de norm van 30 procent: waarschuwing
  • 2e constatering: een langere wachttijd voor het reserveren van examens
  • 3e constatering: tijdelijk blokkeren van de mogelijkheid examens te reserveren

Bij langdurig onder de norm van 30 procent presteren, is het mogelijk dat een rijschool wordt uitgeschreven bij het CBR en geen examens meer kan reserveren. Dit kan gebeuren wanneer een rijschool na twee jaar, en dus vier metingen, niet in staat is gebleken het slagingspercentage boven 30 procent te krijgen.

Beloning bij goede resultaten

Rijscholen die een slagingspercentage van 65 procent of hoger kennen, worden beloond voor hun goede resultaten. Deze rijscholen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid naamloze plekken te reserveren voor het eerste B-examen. Zo krijgen zij meer ruimte om te plannen.

Invoering op zijn vroegst tweede helft 2023

Het CBR start nu met de uitwerking van de prestatieladder. De planning is om die uitwerking voor het einde van het jaar te hebben afgerond. Daarna wordt besloten of de prestatieladder wordt ingevoerd. Op zijn vroegst is dat in de tweede helft van 2023.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!