Regels tegen verspreiding corona bij rijexamens en rijlessen per 28-11-2021

Deel via

Autorijlessen zijn toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Vanaf zondag 28 november 2021 zijn lessen toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Voor motor- en brommerrijlessen zijn geen beperkingen. Theorie- en praktijkexamens bij het CBR gaan door.

Regels voor auto-, motor- en brommerrijlessen

Autorijlessen zijn toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Vanaf zondag 28 november 2021 zijn lessen toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Ook als dit voor beroep of bedrijf is, zoals voor het vrachtautorijbewijs. Voor motor- en brommerrijlessen zijn geen beperkingen. Tijdens de rijles mogen er niet meer dan 2 personen (leerling en instructeur) in de auto zijn. Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur. Ook moet iedereen zich zoveel mogelijk houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

Theorielessen zijn toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Vanaf zondag 28 november 2021 zijn lessen toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Theorielessen voor beroep mogen wel in de avonduren worden gegeven, zoals het theoretische deel van de nascholing voor instructeurs of chauffeurs (code 95).

Het CBR heeft op de website meer specifieke informatie over maatregelen bij praktijktoetsen en nascholingscursussen voor bedrijf en beroep.

Examen CBR

Theorie- en praktijkexamens en rijtesten gaan door.

Op de website van het CBR staat meer informatie over CBR-examens. Het CBR heeft ook meer informatie over de geldigheidsduur van de uitkomsten van afgelegde examens, waaronder het theorie-examen. Die blijven in sommige gevallen langer geldig.

Samengevat:

Vanaf zondag 28 november 2021:
Rijlessen praktijk
–      Rijlessen kunnen plaatsvinden tussen 05:00 en 17:00 uur. Ongeacht of dit bijvoorbeeld voor beroep of bedrijf is.
–      Motorrijlessen en brommerrijlessen kennen geen beperkingen in het tijdstip, omdat dit niet onder een contactberoep valt en niet een publieke plaats betreft.
–      Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur.
–      Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5m.
–      De gezondheidscheck is verplicht.
–      Tijdens de rijles mogen in beginsel niet meer dan twee personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de
        (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.
Praktijkexamens CBR
–      Praktijkexamens bij het CBR kunnen plaatsvinden. Hier geldt ook de sluitingstijd van 17:00 uur.
–      Bij een rijexamen mogen niet meer dan twee personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de
       (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.
–      Het mondkapje is verplicht voor leerling en examinator.
–      Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.
–      De gezondheidscheck is verplicht.
Theorielessen en theorie-examens CBR
–      Theorielessen voor de verschillende categorieën die in een publieke ruimte worden verzorgd zijn toegestaan tussen 05:00 en 17:00 uur.
–      Theorielessen met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter, bijv. code 95 training/nascholing en bijscholing voor instructeurs, kunnen ook na 17:00 uur plaatsvinden. Er geldt namelijk een
        uitzondering voor locaties voor cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroep- of bedrijf. Er is ook een uitzondering voor de cursussen in het kader van de educatieve maatregelen
        van het CBR.
–      Het theorie-examen kan eveneens plaatsvinden. Hiervoor geldt geen beperking t.a.v. sluitingstijd. Dat geldt ook voor de examens rijinstructeur, APK-keurmeester, tachograaftechnicus en LPG-
        technicus.
–      Het mondkapje is ook hier verplicht.
–      Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vervoer/rijexamens-en-rijlessen

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!