Rijinstructeurs hebben veel vragen over het aanleveren van de VOG

Deel via

Uit reacties van rijinstructeurs blijkt dat er veel vragen bestaan over wanneer een VOG moet worden aangeleverd. Reden genoeg om hier nog een keer aandacht aan te besteden.

In de hieronder beschreven gevallen moet een VOG worden aangeleverd:

1. Rijinstructeurs in opleiding:
Als u nog geen rijinstructeur bent, maar dit wel wilt worden, moet u de originele VOG aanleveren bij het IBKI op het moment dat u uw stagepas aanvraagt.

2. Behalen aanvullende lescategorie:
Als u al rijinstructeur bent en u een aanvullende lescategorie, bijvoorbeeld A, C, D of T wilt halen, moet u de originele VOG bij het IBKI aanleveren op het moment dat u uw stagepas aanvraagt.

3. Verlengen lesbevoegdheid met 5 jaar:
Als u rijinstructeur bent, moet u de originele VOG bij het IBKI aanleveren als u uw bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. Let op: uw lesbevoegdheid wordt pas verlengd als u ook aan de bijscholingsverplichtingen heeft voldaan. Zorg ervoor dat de originele VOG vóór de verloopdatum van uw bevoegdheidspas bij IBKI binnen is, anders mag u geen rijles meer geven. Houd er rekening mee dat de VOG maar 6 maanden geldig is en geldig dient te zijn op uw verloopdatum. U heeft de VOG niet nodig om uw praktische bijscholingen te volgen. 

4. Educatieve traject:
Als u een rijinstructeur bent die het educatieve traject doorloopt, moet u vóór de eerste verlenging van uw lesbevoegdheid een originele VOG aanleveren.

5. Niet meer lesbevoegd?
Als u uw lesbevoegdheid via het herintrederstraject wilt terugkrijgen, moet u onder andere stagelopen. U moet dan vóór de aanvraag van de stagepas een originele VOG aanleveren.

6. Buitenlandse rijinstructeurs
Als u een buitenlandse instructiebevoegdheid hebt en u wilt een Nederlandse WRM-bevoegdheid aanvragen, moet u een VOG aanleveren bij de aanvraag van de Nederlandse bevoegdheidspas.

Wij adviseren u om uw originele VOG aangetekend te versturen, dit kan naar IBKI, afdeling WRM, Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein. Na ontvangst zal IBKI de VOG verwerken. Hiervan ontvangt u een bevestigingsmail.

Bron: IBKI

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!