‘Rijles aan dronken leerling kan rijschool duur komen te staan’

Deel via

Een rijbewijsleerling praktijkles geven wanneer hij te veel drank op heeft, kan een flinke kostenpost zijn voor een rijschool. Want wanneer na een ongeval blijkt dat de kandidaat een onmiskenbaar te hoog alcoholpromillage heeft en de instructeur aantoonbaar nalatig was, kan onder meer de casco-uitkering door de verzekeraar geweigerd worden. Een rijinstructeur moet dus aannemelijk kunnen maken dat het alcoholgebruik van de bestuurder zich buiten zijn weten heeft voorgedaan, bijvoorbeeld omdat de kandidaat bij confrontatie ontkennend reageerde. Daarvoor waarschuwt Koen Janssen van Bovemij Bedrijfsverzekeringen.
“Het is daarom zinnig om bijvoorbeeld in het weekend scherp te zijn op leerlingen die hebben doorgehaald in de kroeg en niet al te veel later in de lesauto komen zitten”, zo stelt Janssen. Daarnaast raadt hij rijinstructeurs aan om altijd een blaastest bij de hand te hebben.
Rijinstructeur
Het is bij een ongeval lastig te bepalen of een rijinstructeur kon weten dat er te veel alcohol in het spel was, zo geeft hij te kennen. “Maar als de politie bijvoorbeeld constateert dat de leerling erg naar alcohol ruikt en de instructeur was op de hoogte van het alcoholgebruik, dan is dat voldoende bewijs. De instructeur heeft hierin dus een bepaalde verantwoordelijkheid en zal die ook moeten nemen om onnodige kostenposten te voorkomen.”
Als bij een ongeval met een lesauto geconstateerd wordt dat de leerling achter het stuur een te hoog alcoholpromillage heeft, moet de verzekeraar sowieso altijd de WAM-schade voldoen, zo legt Janssen uit. Dit heeft van doen met de WAM-plicht en de daaraan gekoppelde bescherming van benadeelde partijen. En als de instructeur niet kon weten dat de leerling teveel op had, wordt de casco-schade aan de lesauto ook vergoed. De verzekeraar kan daarbij overigens wel proberen om een deel van of het totale schadebedrag terug te vorderen bij de leerling. Het gaat immers om een niet-verzekerde bestuurder.
Kandidaat
“Maar wanneer de rijbewijsleerling overduidelijk te veel op had om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen, dan wordt het een ander verhaal. Want in dat geval valt de instructeur een verwijt te maken en kan hij zich niet beroepen op de ‘ontsnappingsclausule’. De casco-uitkering wordt geweigerd en eventuele WAM-schade wordt teruggevorderd op de verzekeringsnemer.”

Om dergelijke situaties te voorkomen, raadt Janssen van Bovemij rijschoolhouders en rijinstructeurs dan ook aan om altijd een blaastest in de lesauto te hebben liggen. “Ik ken verschillende rijscholen die dat doen, omdat ze bijvoorbeeld standaard kandidaten bij een kroeg ophalen. Je kunt ze niet op basis van die informatie rijles weigeren, maar je hebt wel een middel om bij twijfel uitsluitsel te geven. Dat kan een hoop nare situaties voorkomen.”
Bron: Verkeerspro

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!