Rijscholensector stevent op personeelstekort af!

Deel via

Steeds minder en oudere rijinstructeurs.

Van de ongeveer achtduizend rijscholen hebben er naar schatting rond de twaalfhonderd (15 procent) rijinstructeurs in dienst. Soms één, soms twee, maar in een groot aantal gevallen ook meer. Veel meer zelfs, zoals Wolf Rijbewijsshop dat momenteel rond de honderd medewerkers heeft. En zoals in een artikel van vakblad rijinstructie blijkt, wordt het voor al die rijscholen met mensen op de loonlijst steeds lastiger om rijinstructeurs te werven.

Allereerst blijkt dat het aantal rijinstructeurs snel afneemt. Op het hoogtepunt, op 1 januari 2014, waren er 15.287 rijinstructeurs en nu, drie jaar later, zijn er meer dan duizend minder. Dat kunnen we gerust een enorme uitstroom noemen.

Uit bovenstaande grafiek (leeftijdsopbouw rijinstructeurs 2016) blijkt vervolgens dat liefst een kwart van de huidige iets meer dan 14.000 rijinstructeurs binnen tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat is op zich al zorgelijk, maar dat is het helemaal als je beseft dat er steeds minder nieuwe mensen instromen en dat de bevolkingsstatistieken aangeven dat het aantal 17- en 18-jarigen de komende zeker drie jaar alleen maar toeneemt. En dan is de verwachting ook nog dat de economie de komende jaren booming blijft. Hiermee is helder dat de branche een enorme uitdaging wacht op dit gebied. En dan is het ook best opmerkelijk dat er nog nergens wordt gewerkt aan een oplossing. Want je moet het dak repareren bij mooi weer en mooi weer is het.

Bron: rijinstructie

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!